Cách Tự Set Map Cho Ecu Redleo, Kozi Xe Zin Bằng Phần Mềm Chỉnh Ecu Redleo V

1. Muốn Cài đặt phần mêm REDLEO V-Racing V9.12 đầu tiên các bạn tải phẩm mềm tại:REDLEO V-Racing V9.12https://drive.google.com/file/d/1vlaQr7UysRavF_OVSd0wocNRr9o1KZWS/view?usp=sharingREDLEO V-Racing V2 (EX155VVA)https://drive.google.com/file/d/1C9awIZFOZOx775I-OUaUT3kDDA0SeHi4/view?usp=sharingREDLEO Cdi Pro V3https://drive.google.com/file/d/11pOENjx3DWW33KvyGARtVKyOb3ZG69XC/view?usp=sharingHướng Dẫn Mua HàngTAI VO HUU08.09.2021Đùm…