48 lời nguyện phật a di đà

      3

Ðức Phật A Di Ðà, kiếp trước là nhỏ của Đức Ðại Thông Trí chiến hạ Như Lai. Ngài nhờ vào công đức hay giảng ghê Pháp Hoa cho việc đó sinh nghe, yêu cầu thành Phật hiệu là A Di Ðà, sinh sống cõi Tây phương rất lạc


A.Mở đề:

Cây gồm cội, nước gồm nguồn. Phật tử chúng ta phần các tu pháp môn niệm Phật để cầu sanh về tĩnh thổ (Cực lạc ), thì nên hiểu biết lịch sử vẻ vang của Đức Phật A Di Ðà cố kỉnh nào, và 48 lời nguyện ra sao.Ðức Phật A Di Ðà tất cả công đức rất to lớn và hạnh nguyện khôn cùng quảng đại. Ngài có nhân duyên hóa độ bọn chúng sanh ở thế giới Ta-Bà này siêu nhiều.

Bạn đang xem: 48 lời nguyện phật a di đà

Muốn cho cái đó sanh cõi này vượt khỏi kiếp lầm than của những cái khổ, sanh, già, bệnh, chết, bắt buộc Đức Phật say đắm Ca nói rõ nhân địa hạnh nguyện của Phật A Di Ðà với khai thị pháp môn tĩnh thổ tu hành rất giản đơn dàng. Từ thượng lưu giữ trí thức mang lại hạng dân thường, trường hợp ai chuyên tu, cũng rất nhiều được vãng sinh cả.

B. Chánh đề:

I. Giải nghĩa thương hiệu "A DI ÐÀ"

A Di Ðà là phát âm chữ Amita. Hán dịch tức thị Vô lượng Thọ và Vô lượng Quang. Vô lượng Thọ tức là tuổi sinh sống lâu không có số lượng; Vô lượng Quang, là Ngài tất cả hào quang tốt nhất không lường.

II. Lược sử tu Nhân và chứng quả của Ðức Phật A Di Ðà

Chỗ nhân địa của Đức Phật A Di Ðà sinh sống kiếp trước khôn xiết nhiều, không thể kể xiết, nay lược nói 4 kiếp như sau:

1. Tởm Diệu Pháp Liên Hoa sống phẩm thí dụ, hóa thành gồm chép:

"Ðức Phật A Di Ðà, kiếp trước là con của Đức Ðại Thông Trí chiến thắng Như Lai. Ngài nhờ vào công đức thường xuyên giảng kinh Pháp Hoa cho việc đó sinh nghe, bắt buộc thành Phật hiệu là A Di Ðà, ngơi nghỉ cõi Tây phương cực lạc".

2. Kinh quán Phật Tam - Muội - Hải chép:

"Ðời quá khứ Ngài có tác dụng Tỳ kheo, siêng lòng kính lễ tiệm tưởng tướng tá lông ngươi trắng của Đức Phật không Vương, đề xuất được thọ ký là Phật hiệu là A Di Ðà".

3. Gớm Bi Hoa chép:

Ðời thừa khứ hằng hà sa kiếp trước, Ngài là vua gửi Luân thương hiệu là Vô tránh Niệm. Ngài tất cả một quan lại Ðại thần thương hiệu là Bảo Hải, cực kỳ giàu lòng tín ngưỡng. Một hôm vua nghe Đức Phật Bảo Tạng mang lại thuyết pháp tại vườn Diêm Phù ngơi nghỉ gần bên thành, Ngài với quan tiền Ðại thần Bảo Hải liền mang lại nghe và vô cùng hài lòng. Vua pháp vai trung phong thỉnh Phật và đại chúng vào vương cung cúng dường trọn tía tháng để ước phúc báu.

Ðức Phật khuyên vua phải phát ý trung nhân đề tâm cầu đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Khi kia Đức Phật Bảo Tạng tức tốc phóng hào quang quẻ sáng ngời, soi mọi cả trái đất của như Phật mười phương, cho chúng hội đồng thấy. Bảo Hải đại thần ngay tức khắc tâu với vua Vô kiêng Niêm: "Nay đại vương nhờ oai phong thần của Phật, được thấy các thế giới, vậy chúa thượng muốn cầu lấy trái đất nào?".

Vua đảnh lễ Phật, quỳ gối chắp tay phạt lời đại nguyện, cầu xin sau khi tu hành thành Phật, quốc độ với nhân dân của Ngài, phần đông được nghiêm túc thanh tịnh. Bởi vì nhân duyên ấy, sau Ngài thành Phật hiệu là A Di Ðà làm việc cõi Tây phương cực lạc.

4. Phật ưa thích Ca nói:

"Ðời vượt khứ thọ xa, phương pháp hơn 10 kiếp, bao gồm một nước tên là Diệu Hỷ, vua thân phụ là Nguyệt Thượng Luân Vương, mẹ là Thù win Diệu Nhan. Vương vãi hậu sanh ra cha người con: tín đồ con trưởng là Nhật Nguyệt Minh, fan con đồ vật hai là Kiều Thi Ca, fan con thứ cha là Nhật Ðế Chúng. Khi ấy có Đức Phật thành lập và hoạt động hiệu là vậy Tự tại Vương Như Lai. Kiều Thi Ca quăng quật ngôi vinh quí theo Phật gắng Tự tại xuất gia, thọ Kỳ kheo giới, Phật mang lại hiệu là Pháp Tạng Tỳ kheo. Ngài Pháp Tạng đối trước Phật, pháp 48 lời nguyện rộng lớn, độ khắp tất cả mười phương chúng sanh; nếu gồm một nguyện làm sao chẳng viên mãn, thì Ngài thề chẳng thành Phật. Lúc ấy chư thiên rải hoa, tán thán, quả khu đất rúng động, giữa không trung bao gồm tiếng khen rằng:

"Pháp Tạng đưa ra quyết định sẽ thành Phật hiệu là A Di Ðà".

Như thế, họ biết rằng, Đức Phật A Di Ðà tiền thân là thái tử Kiều Thi Ca, quăng quật ngôi sang, xuống tóc tu chứng thành quả đó Phật là A Di Ðà.

*
Đức Phật A Di Đà

III. 48 Ðại nguyện của Ðức Phật A Di Ðà

Nguyện sản phẩm công nghệ 1: lúc tôi thành Phật, trường hợp trong cõi nước tôi, tất cả địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thời tôi không ở ngôi thiết yếu giác.

Nguyện trang bị 2: dịp tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên vào cõi nước tôi, sau thời điểm thọ chung, còn quay trở về sa vào tía ác đạo, thời tôi ko ở ngôi chính giác.

Nguyện vật dụng 3: thời điểm tôi thành Phật, nếu như hàng nhân thiên vào cõi nước tôi, thân chẳng màu kim cương tất cả, thời tôi ko ở ngôi chủ yếu giác.

Nguyện thiết bị 4: dịp tôi thành Phật, ví như hàng nhân thiên vào cõi nước tôi, thân hình có kẻ tốt người xấu chẳng đồng nhau, thời tôi ko ở ngôiChính giác.

Nguyện thiết bị 5: thời điểm tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng có Túc mạng thông, tối thiểu là biết rõ những bài toán trăm ngàn ức na-do-tha kiếp (vô số kiếp) thời tôi không ở ngôiChính giác.

Nguyện lắp thêm 6: dịp tôi thành Phật, giả dụ hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, chẳng đặng Thiên nhãn thông, ít nhất là thấy rõ trăm ngàn ức na-do-tha nhân loại của chư Phật, thời tôi không ở ngôiChính giác.

Nguyện trang bị 7: thời gian tôi thành Phật, giả dụ hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, chẳng đặng Thiên nhĩ thông, tối thiểu là nghe với thọ trì tất cả lời thuyết pháp của trăm ngàn ức na-do-tha Đức Phật, thời tôi ko ở ngôiChính giác.

Xem thêm: Top 5 Phần Mềm Vẽ Tính Tôn, Top Phần Mềm Vẽ Tranh Miễn Phí Tốt Nhất Năm 2022

Nguyện vật dụng 8: thời điểm tôi thành Phật, ví như hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được Tha vai trung phong thông, ít nhất là hiểu ra những trọng tâm niệm của tất cả chúng sanh, vào trăm nghìn ức na-do-tha cầm cố giới, thời tôi không ở ngôiChính giác.

Nguyện sản phẩm công nghệ 9: cơ hội tôi thành Phật, trường hợp hàng nhân thiên vào cõi nước tôi, chẳng đặng Thần túc thông, khoảng một niệm, ít nhất là trải qua khỏi trăm nghìn ức na-do-tha nuốm giới, thời tôi không ở ngôiChính giác.

Nguyện sản phẩm 10: thời điểm tôi thành Phật, nếu như hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, còn tồn tại quan niệm tham chấp đem thân, thời tôi không ở ngôiChính giác.

Nguyện đồ vật 11: lúc tôi thành Phật, giả dụ hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, chẳng trụ định tu, nhẫn mang đến trọn diệt độ, thời tôi ko ở ngôiChính giác

Nguyện lắp thêm 12: thời điểm tôi thành Phật, trường hợp quang minh còn hữu hạn, ít nhất cũng chiếu thấu trăm ngàn na-do-tha thế giới, thời tôi ko ở ngôiChính giác.

Nguyện sản phẩm 13: lúc tôi thành Phật, ví như thọ mạng còn hữu hạn, tối thiểu cũng mang đến trăm ngàn ức na-do-tha kiếp, thời tôi không ở ngôiChính giác

Nguyện sản phẩm công nghệ 14: dịp tôi thành Phật, chúng Thanh văn vào cõi nước tôi, nếu gồm ai tính đếm hiểu rằng số bao nhiêu, dầu đó là vô lượng Bích chi Phật đồng tính đếm trong trăm ngàn kiếp, thời tôi không ở ngôiChính giác.