Bảng tính khấu hao tscd phần mềm misa

      3
*
tìm kiếm:
Mục lục
Search
*

nhatroso.com Kế toán cung cấp hàng; khuyến mãi kèm theo Bán hàng; Khuyến mại ban đầu làm vấn đề với nhatroso.com.VN - kế toán Khai báo danh mục Khai báo thông tin lúc đầu
Trang chủ>Kế toán>7. Lý giải lập báo cáo quyết toán trên ứng dụng nhatroso.com.VN>Bước 3: Tính khấu hao TSCĐ, bảo vệ số liệu về TSCĐ đúng

Bước 3: Tính khấu hao TSCĐ, bảo đảm an toàn số liệu về TSCĐ đúng


Các bước thực hiệnBước 3.1: Tính khấu hao TSCĐ Mục đích: Tính với phân bổ ngân sách khấu hao TSCĐ để chi phí khấu hao của TSCĐ được xem đúng, đủ với xác định chi phí phát sinh, giá bán trị còn sót lại của TSCĐ cuối kỳ. Thực hiện: Đối với đơn vị chức năng theo dõi tài sản cố định và thắt chặt trên phần mềm nhatroso.com.VN - kế toán tài chính 1. Vào menu Nghiệp vụTài sản nuốm địnhTính khấu hao hoặc vào Phân hệ gia tài cố định, chọn công dụng Tính khấu hao bên thanh tác nghiệp, xuất hiện giao diện Tính khấu hao.

Bạn đang xem: Bảng tính khấu hao tscd phần mềm misa

*
Lưu ý: Đối với tài liệu hạch toán đa chi nhánh và áp dụng cả hai khối hệ thống sổ (tài bao gồm và quản lí trị), bài toán khấu hao TSCĐ được thực hiện khi đang thao tác làm việc tại trụ sở nào, sổ làm sao chỉ được lưu giữ trên chi nhánh đó và sổ đó. Vày vậy buộc phải chọn đúng đắn chi nhánh với sổ để tính khấu hao. Đối với 1-1 vị không theo dõi TSCĐ trên phần mềm nhatroso.com.VN - KẾ TOÁN 1. Cuối tháng, đơn vị hạch toán tổng chi phí khấu hao trên phần mềm nhatroso.com.VN - KẾ TOÁN2. Vào thực đơn Nghiệp vụ Tổng hợp Chứng từ nhiệm vụ khácThêm, hạch toán Nợ TK 6274, 6414, 6424/ gồm TK 2141, 2142Bước 3.2: Kiểm tra, so sánh Nguyên giá cùng Hao mòn lũy kế trên sổ gia tài và Sổ loại TK 211, 212, 213, 214 Mục đích: Đảm bảo khớp số liệu nguyên giá chỉ giữa sổ Tài sản thắt chặt và cố định và sổ Cái tài khoản Tài sản cố định và thắt chặt (TK 211, 212, 213) Đảm bảo khớp số liệu quý hiếm hao mòn lũy kế giữa sổ Tài sản cố định và sổ Cái thông tin tài khoản Hao mòn tài sản cố định (TK 214) Thực hiện:1. Đối chiếu thân sổ Tài sản cố định và thắt chặt và Sổ Cái thông tin tài khoản Tài sản thắt chặt và cố định Xem quý hiếm nguyên giá bán trên báo cáo sổ Tài sản thắt chặt và cố định tại nhóm báo cáo Tài sản nắm định, Sổ Cái tài khoản Tài sản cố định và thắt chặt (TK 211, 212, 213) tại nhóm report Tổng hợp để bình chọn bất thường có thể xảy ra như: quý hiếm nguyên giá bán trên Sổ Tài sản cố định khác quý giá nguyên giá trên sổ Cái tài khoản TSCĐ

TT

Tình trạng

Các vì sao xảy ra

Hướng dẫn xử lý

Ghi chú

1

Nguyên giá trên Sổ tài sản cố định và thắt chặt lệch cùng với Số dư bên trên Sổ chiếc TK TSCĐ

Đầu kỳ lệch số dư nguyên giá giữa sổ cái TK TSCĐ với sổ gia tài cố định

• bước 1: Kiểm tra - Mở Sổ loại TK nguyên giá TSCĐ (211,212...) xem số dư thời điểm đầu kỳ là từng nào - Vào Phân hệ TSCĐ lựa chọn Tab Báo cáo phân tích, chọn Sổ gia sản cố định, chọn khoảng thời hạn cần kiểm tra, trên cột Số CT ghi tăng lựa chọn giá trị lọc OPN. - Tính tổng cột Giá trị tính khấu hao và so sánh với số dư đầu kỳ TK nguyên giá TSCĐ • Bước 2: xử trí - Xác định lại số dư nguyên giá đúng (thường số dư chính xác là số bên trên Sổ cái) - bình chọn lại khai báo TSCĐ đầu kỳ của những TSCĐ. - Đối cùng với TSCĐ bị không đúng nguyên giá bán và giá trị tính khấu hao thì sửa lại như sau: + Xóa toàn cục phát sinh tương quan đến TSCĐ hiện giờ đang bị sai nguyên giá chỉ + Vào Tab Sổ tài sản lựa chọn TSCĐ bị sai Sửa lại nguyên giá bán TSCĐ + Lập lại các chứng từ phát sinh liên quan đến TSCĐ bị sai.

2

Nguyên giá không đều nhau khi ghi tăng TSCĐ(Tại phân hệ TSCĐ) với hội chứng từ hạch toán tăng tài sản cố định và thắt chặt (Nợ TK 211,212...)

• bước 1: Kiểm tra - Vào Phân hệ TSCĐ chọn Tab Báo cáo phân tích, chọn Sổ gia tài cố định, chọn khoảng thời hạn cần kiểm tra. Tại cột Số CT ghi tăng lựa chọn giá trị lọc không giống OPN. - Xem tổng vốn tính khấu hao. - Vào Tiện íchTìm kiếm triệu chứng từ, lựa chọn tìm theo khoảng thời hạn cần đối chiếuBỏ tích team theo chứng từLọc TK nguyên giá bán TSCĐ lựa chọn loại chứng từ khác với Đánh giá lại TSCĐ. Coi tổng số chi phí hạch toán Nợ TK nguyên giá.

• bước 2: xử lý - Nếu số tiền sống trên sổ TSCĐ với hạch toán Nợ 211 lệch nhau thì mở từng hội chứng từ ghi tăng TSCĐ, sang trọng Tab tin tức khấu hao, mở bệnh từ hạch toán Nợ TK nguyên giá để kiểm tra coi số tiền hạch toán và số chi phí ghi tăng có cân nhau không. - tài sản nào không khớp thì thực hiện sửa lại đến đúng.

Xem thêm: Cách Sạc Pin Micro Bluetooth, !, Hướng Dẫn Sử Dụng Micrô Karaoke Không Dây Ws

3

Ghi bớt TSCĐ, nhận xét lại nguyên giá bán TSCĐtrên các phân hệ ko kể phân hệ TSCĐ nên những chứng tự này chỉ lên sổ dòng mà ko lên report TSCĐ

• cách 1: Kiểm tra - Vào Tiện íchTìm kiếm hội chứng từ bỏ tích nhóm theo bệnh từLọc TK Nợ, TK Có là TK nguyên giá bán TSCĐ khám nghiệm xem có phát sinh bệnh từ tương quan ở xung quanh phân hệ TSCĐ không • cách 2: Xử lý - Nếu những phát sinh tương quan đến tài khoản TSCĐ phải hạch toán đúng phân hệ TSCĐ

4

Trong tháng so sánh có triệu chứng từ ghi bớt TSCĐ thì trên Sổ chiếc TK nguyên giá sẽ hạch toán sút nguyên giá tuy vậy trên report TSCĐ của tháng này vẫn lên mã TSCĐ đã ghi giảm, khi xem report tháng sau thì mã này đã mất.

• cách 1: Kiểm tra

- Trừ số tiền trên Cột Nguyên giá của danh sách TSCĐ và số dư bên trên Sổ mẫu TK nguyên giá. - trường hợp số chênh lệch đúng bởi giá trị nguyên giá đang ghi sút (bằng phân phát sinh tất cả TK nguyên giá) thì 2 report đúng. • bước 2: cách xử trí Sang tháng sau thì 2 report này sẽ bởi nhau.

2. Đối chiếu thân sổ Tài sản cố định và thắt chặt và Sổ Cái thông tin tài khoản Hao mòn tài sản cố định Xem giá trị hao mòn lũy kế trên report sổ Tài sản cố định và thắt chặt tại nhóm report Tài sản nỗ lực định, Sổ Cái thông tin tài khoản Hao mòn tài sản thắt chặt và cố định (TK 214) tại nhóm report Tổng đúng theo để chất vấn bất thường có thể xảy ra như: quý giá hao mòn lũy kế trên sổ Tài sản cố định khác với số dư trên sổ Cái tài khoản Hao mòn tài sản cố định và thắt chặt

TT

Tình trạng

Các vì sao xảy ra

Hướng dẫn xử lý

Ghi chú

1

Hao mòn lũy kế trên báo cáo sổ Tài sản thắt chặt và cố định lệch cùng với Số dư bên trên Sổ dòng TK Hao mòn TSCĐ (TK 214)

Đầu kỳ lệch Số dư TK 214 cùng Hao mòn lũy kế

•Bước 1: Kiểm tra - Mở Sổ loại TK 214, coi số dư vào đầu kỳ là từng nào - Vào Phân hệ TSCĐ chọn Tab Báo cáo phân tích, chọn Sổ tài sản cố định, chọn khoảng thời gian cần kiểm tra, tại cột Số CT ghi tăng lựa chọn giá trị lọc OPN. •Bước 2: xử lý - xác định lại số dư hao mòn lũy kế đúng (thường số dư chính xác là số trên Sổ cái) - đánh giá lại khai báo TSCĐ đầu kỳ của các TSCĐ. - Đối cùng với TSCĐ bị không nên hao mòn lũy kế thì sửa lại như sau: + Xóa toàn thể phát sinh liên quan đến TSCĐ hiện nay đang bị sai hao mòn lũy kế + Vào Tab Sổ tài sản chọn TSCĐ bị sai Sửa lại hao mòn lũy kế + Lập lại những chứng từ vạc sinh liên quan đến TSCĐ bị sai.

2

Hạch toán khấu hao TSCĐ kế bên phân hệ TSCĐ lúc đó số khấu hao chỉ lên Sổ loại TK 214, không lên báo cáo TSCĐ

•Bước 1: chất vấn - Vào Tiện íchTìm kiếm triệu chứng từ, bỏ tích chọn Nhóm theo hội chứng từ chọn thanh lọc TK Nợ, TK Có là TK Hao mòn TSCĐ (214) kiểm tra gồm phát sinh triệu chứng từ liên quan ở xung quanh phân hệ TSCĐ không. •Bước 2: cách xử trí - Nếu có những phát sinh tương quan đến tài khoản TSCĐ đề xuất hạch toán đúng phân hệ TSCĐ

3

Trong tháng đối chiếu có bệnh từ ghi bớt TSCĐ thì trên Sổ cái TK hao mòn lũy kế đã hạch toán sút nguyên giá mà lại trên report TSCĐ của tháng đó vẫn lên mã TSCĐ sẽ ghi giảm, khi xem báo cáo tháng sau thì mã này đã mất.

•Bước 1: kiểm tra - Trừ số tiền trên Cột Hao mòn lũy kế của danh sách TSCĐ với số dư trên Sổ chiếc TK Hao mòn lũy kế (214) - nếu số chênh lệch đúng bởi giá trị Hao mòn lũy kế sẽ ghi sút (bằng tạo nên Nợ TK 214) thì 2 report đúng •Bước 2: xử lý - sang tháng sau thì 2 report này sẽ bởi nhau.