Cách hạch toán trên phần mềm misa

      3

Phân hệ Tổng hợp trong phần mềm kế toán MISA SME.NET góp kế toán tổng hợp triển khai các nghiệp vụ điều chỉnh, cách xử lý chênh lệch, quyết toán tạm ứng, phân bổ, hạch toán lương,… trước khi triển khai kết đưa lãi lỗ cùng lập báo cáo tài chính. Kế bên ra, phân hệ tổng vừa lòng còn có chức năng lập triệu chứng từ ghi sổ, khóa sổ kỳ kế toán,…và những sổ sách, report quản trị giúp kế toán tổng hợp/kế toán trưởng thuận lợi kiểm tra, so sánh số liệu khi thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp.

Đặc biệt, phần mềm kế toán MISA SME.NET là ứng dụng kế toán độc nhất tại Việt Nam được cho phép kế toán làm chủ đồng thời hai bộ sổ sách kế toán tài chủ yếu và sổ kế toán tài chính quản trị trên cùng một cửa hàng dữ liệu, góp kế toán chỉ cần nhập liệu duy nhất một lần bệnh từ với sẽ ra quyết định ghi những hội chứng từ phù hợp lệ vào sổ sách trước lúc lập report tài thiết yếu và báo cáo thuế.

*

Mô hình tiến trình nghiệp vụ kế toán tài chính tổng đúng theo trên MISA SME.NET

*

Cho phép kế toán thực hiện các nghiệp vụ khác: Hạch toán giá thành lương, kiểm soát và điều chỉnh thuế GTGT, lập bệnh từ ghi sổ, tính tỷ giá xuất quỹ, cách xử trí chênh lệch tỷ giá, reviews lại nước ngoài tệ cuối năm,… 

*
Cho phép kế toán lập hội chứng từ quyết toán tạm thời ứng cùng hạch toán thuế cho các chứng từ mua hàng hóa, thương mại dịch vụ phát sinh trong hồ nước sơ đề xuất quyết toán

*
Kết nối cùng với phần phân hệ lương MISA SME.NET để tự động hạch toán chi tiêu lương, bảo hiểm, thu nhập cá thể giúp kế toán không phải đo lường và thống kê và nhập liệu bên trên phần mềm. 

*
Tự hễ kết gửi lãi lỗ để xác định kết quả vận động sản xuất kinh doanh

*

Cuối năm, kế toán tổng hợp hoàn toàn có thể lập nhanh lẹ các loại báo cáo tài chính như: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả gớm doanh, report lưu giao dịch chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC

*
Nhiều report quản trị, phân tích: report tổng thích hợp công nợ; Tổng hợp đưa ra phí; Bảng tổng đúng theo phát sinh những tài khoản; Sổ cái; Sổ nhật ký chung,… Kế toán rất có thể tự tùy chỉnh thiết lập mẫu báo cáo và giữ lại để thực hiện lần sau, xuất khẩu báo cáo theo nhiều định dạng tệp tin (doc, pdf, xls,…

*

In được chủng loại sổ nhật ký kết chung theo như đúng quy định, rất có thể mở ngay bệnh từ hạch toán nhằm điểu chỉnh thông tin nhằm đảm bảo an toàn số liệu được đúng đắn và hợp lý

*
Cho phép phân bổ ngân sách chi tiêu QLDN và chi phí bán sản phẩm cho từng cỗ phận/ ban ngành để tính lãi lỗ theo từng bộ phận

*
Cho phép khoá sổ kế toán để báo cáo, sổ sách vẫn nộp không bị biến hóa số liệu. 

*

Chỉ bắt buộc một lần nhập liệu, kế toán sẽ quyết định xem triệu chứng từ sẽ được ghi vào sổ tài chính hoặc sổ quản trị hoặc ghi đồng thời cả hai sổ giúp kế toán dễ dàng dàng quản lý được bên cạnh đó 2 bộ sổ