Cách tính giá thành sản phẩm trên phần mềm misa

      3

Phần mềm kế toán tài chính MISA SME.NET đáp ứng đủ các phương thức tính giá chỉ thành: Giản đơn, Hệ số, Tỷ lệ, Định mức, Phân bước liên tục. Phần mềm cho phép tính giá thành cho từng sản phẩm, đối chọi hàng, công trình hoặc vừa lòng đồng tương xứng triển khai cho doanh nghiệp thuộc đông đảo lĩnh vực, ngành nghề.

Bạn đang xem: Cách tính giá thành sản phẩm trên phần mềm misa

Đặc biệt, phần mềm kế toán MISA SME.NET có thể chấp nhận được đánh giá sản phẩm dở dang theo nhiều phương pháp: ngân sách chi tiêu nguyên vật tư trực tiếp, ngân sách vật liệu chính, trọng lượng sản phẩm xong tương đương, chi tiêu sản xuất định mức. Tự động tập hòa hợp các chi phí sản xuất trực tiếp cho từng đối tượng người tiêu dùng tập hợp bỏ ra phí, phân bổ giá cả sản xuất tầm thường theo nguyên vật liệu trực tiếp hoặc nhân lực trực tiếp.

*

Mô hình tổng quan nhiệm vụ tính ngân sách theo cách thức hệ số, tỷ lệ

1. Phần mềm có thể chấp nhận được NSD khai báo các đối tượng người dùng THCP để đáp ứng với từng phương thức tính giá.

*

Phần mềm giải thích từng loại đối tượng người dùng THCP nhằm NSD biết với lựa chọn

2. Trong quy trình hạch toán các chứng từ phát sinh, ví như những túi tiền nào gây ra mà khẳng định rõ vạc sinh mang lại thành phẩm nào, hay quy trình nào thì NSD chọn đối tượng THCP khớp ứng để lúc tính chi phí phần mềm tự động tổng hợp chi tiêu trực tiếp và phân bổ chi tiêu gián tiếp 

*

Nếu doanh nghiệp áp dụng theo QĐ 48 thì yêu cầu chọn khoản mục ngân sách chi tiêu tương ứng

3. Tự động hóa tổng hòa hợp các ngân sách phát sinh trực tiếp (thông thường giá thành nguyên vật liệu trực tiếp và giá cả nhân công trực tiếp) đến từng đối tượng người dùng tập hợp đưa ra phí.

Xem thêm: Top 12 Phần Mềm Tương Tự Bigo Live

4. Tổng hợp ngân sách chi tiêu SXC và auto phân bổ ngân sách sản xuất phổ biến (như chi tiêu Khấu hao TSCĐ, giá thành phân ngã CCDC…) đến nhiều đối tượng người dùng tập hợp chi tiêu để tính giá thành

*

Phân té CP Sản xuất bình thường cho nhiều ĐTTHCP theo những tiêu chí: nguyên vật liệu trực tiếp, nhân lực trực tiếp, ngân sách trực tiếp, định mức

5. Tự động hóa tính giá thành theo từng phương pháp tính giá cả tương ứng bao gồm: Phân bổ ngân sách chi tiêu chung, review sản phẩm dở dang, 

*

Đối với phương thức giản đơn, phân bước liên tục, đơn hàng, hòa hợp đồng thì gồm những: Phân bổ chi phí chung, nhận xét sản phẩm dở dang, với tính giá bán thành

 

*

Đối với phương thức hệ số tỷ lệ thì gồm những: Phân bổ giá cả chung, reviews sản phẩm dở dang, khẳng định tỷ lệ phân bổ và tính giá thành

Riêng so với tính giá cả theo công trình thì bóc riêng phân bổ túi tiền chung ra 1 cách riêng, và gồm bước sát hoạch công trình

*

Tính giá thành theo dự án công trình không đánh giá sản phẩm dở dang

6. Tự động hóa cập nhật giá thành từng thành phầm cho đông đảo lần nhập kho trước đó, tự động cập nhật giá bán xuất kho cho các thành phầm được tính giá thành trên các phiếu xuất kho tương ứng.7. Đối cùng với doanh nghiệp áp dụng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC thì phần mềm auto kết chuyển giá thành sản xuất theo từng đối tượng người sử dụng tập hợp giá thành sang tài khoản giá cả sản xuất sale dở dang (154) để tính ngân sách sản phẩm, tự động hóa nghiệm thu những công trình vụ việc, đơn hàng, phù hợp đồng.

*

8. Đặc biệt, MISA SME.NET góp Doanh nghiệp nhận xét sản phẩm dở dang theo các cách thức đang áp dụng:

*

Đánh giá sản phẩm dở dang theo rất nhiều tiêu chí: Sản phẩm dứt tương đương, Theo nguyên liệu trực tiếp, Theo định mức

9. Cung ứng các report giá thành theo đúng quy định ở trong nhà nước: Thẻ tính giá cả sản phẩm, dịch vụ, Sổ giá thành sản xuất tởm doanh, …

*

Cho phép những thống kê theo đối tượng, công trình, 1-1 hàng… cùng theo từng thông tin tài khoản chi phí

*

Cho phép xem báo cáo chi huyết , tổng phù hợp lãi lỗ theo công trình

Tự tùy chỉnh mẫu report theo yêu cầu quản trị và lưu giữ sử dụng cho những lần sau, xuất khẩu báo cáo ra các định dạng file doc, pdf, xls.