Risk of cervical cancer recurrence still 4 times higher with minimally invasive surgery

      15
One of the leading manufacturers of infant formula, Mead Johnson Nutrition (MJN), strives khổng lồ nourish the best start in life for children. A child’s first 1,000 days is a critical time for their overall development và proper nutrition plays a crucial role. <Pediatrics 2018;141(2):e20173716> During this period, growth is rapid; the brain forms about over 1 million new connections per second và achieves about 80% of its adult size, the immune system starts fighting off viruses and infections, và the digestive system develops the right balance of beneficial bacteria.

Bạn đang xem: Risk of cervical cancer recurrence still 4 times higher with minimally invasive surgery

*

chào mừng bạn đến với số thứ nhất của e-Discovery, một bản tin thời hạn mỗi 3 tháng dành cho các chăm gia chăm sóc sức khỏe phụ nữ, nhằm mục đích mục đích cập nhật nâng cao kiến thức về bệnh lý u xơ tử cung (UXTC) có triệu chứng, và tìm hiểu về những chiến lược điều trị bây giờ và bắt đầu hơn, cũng giống như về tay nghề điều trị trên khắp châu Á. Bản tin e-Discovery sẽ trình diễn các tiếp cận mới trong cai quản bệnh UXTC, share các tình huống thực tiễn và ý kiến chuyên gia về những chiến lược điều trị trong thực hành lâm sàng. Bạn dạng tin e-Discovery từ hào được tài trợ do Zuellig Pharma.

Xem thêm: Top Phần Mềm Ghép Ảnh Cho Máy Tính Pc & Laptop, Top Phần Mềm Cắt Ghép Ảnh Tốt Nhất Cho Máy Tính

*

The changing treatment landscape for premenopausal women with advanced breast cancer: Focus on ribociclib
In Singapore, advanced breast cancer (aBC) is the leading cause of cancer death in women 30–49 years of age. For premenopausal women diagnosed with hormone receptor (HR)-positive, HER2-negative BC, cyclin-dependent kinase 4 and 6 (CDK4/6) inhibitors provide new hope. Currently, ribociclib is the only CDK4/6 inhibitor studied in the first-line setting for premenopausal women with HR+/HER2- aBC, in the phase III MONALEESA-7 trial. Two experts, Dr Wong Seng Weng, Medical Director & Consultant Medical Oncologist at The Cancer Centre, Paragon Medical & Mount Elizabeth Novena Specialist Centre, and Dr Lee Guek Eng, Senior Consultant và Specialist in Medical Oncology at Icon Cancer Centre & Program Director of the Young Women Cancer Program, weigh in with their views on managing premenopausal women with aBC.