Công ty phần mềm hoàn hảo

      6

Bạn đang xem: Công ty phần mềm hoàn hảo


Quản Lý bán hàng Trực Tuyến-WA
*
Quản Lý chào bán Hàng-172 MB
Quản Lý Hóa Đơn-70 MB
*
Quản Lý Kho-160 MB
Quản Lý học tập Phí-WA
Quản Lý ước Đường-WA


Xem thêm: Phần Mềm Chấm Công Tính Lương C, Tính Công Tính Lương


làm chủ Hóa Đơn
cai quản Kho
cai quản Lý bán sản phẩm
thống trị Cầu Đường

ERP (Enterprise Resource Planning) thống trị nguồn lực doanh nghiệp - khối hệ thống phần mềm vận dụng đa phân hệ giúp tổ chức, doanh nghiệp quản lý các nguồn lực có sẵn và điều hành và quản lý tác nghiệp
*

Mô hình khối hệ thống ERP

HRM(Human Resource Management)
Quản lý nhân sự - con bạn là tài sản đặc trưng nhất nhưng một doanh nghiệp có. Sự thành công của người tiêu dùng phụ thuộc vào tính tác dụng của phương pháp "quản lý nhỏ người" của bạn.
SCM (Supply Chain Management) Quản lý dây chuyền đáp ứng - là việc phối phối kết hợp nhiều mẹo nhỏ nghệ thuật với khoa học nhằm mục đích cải thiện cách thức các công ty tìm kiếm đa số nguồn nguyên vật liệu thô cấu thành sản phẩm/dịch vụ, tiếp nối sản xuất ra sản phẩm/dịch vụ đó và cung cấp tới những khách hàng.
FRM (Finance Resource Management) Quản lý tài bao gồm - sử dụng những thông tin bội nghịch ánh chính xác tình trạng tài chính của một công ty để phân tích ưu điểm điểm yếu của chính nó và lập những kế hoạch gớm doanh, kế hoạch áp dụng nguồn tài chính, tài sản thắt chặt và cố định và nhu cầu nhân công về sau
MRP(Manufacturing Resource Planning) Quản lý sản xuất - phân hệ hoạch định quá trình sản xuất và vật liệu trong sản xuất, phản bội ánh quá trình sản xuất khiếp doanh của công ty và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quản l‎ý sản xuất.
CRM(Customer Relationship Management) Quản lý quan hệ quý khách - là phương pháp giúp những doanh nghiệp tiếp cận và giao tiếp với người sử dụng một cách có hệ thống và hiệu quả, cai quản các thông tin của công ty như thông tin về tài khoản, nhu cầu, liên lạc… nhằm ship hàng khách hàng giỏi hơn.