Dây điện 1

      3

Mỗi khuôn khổ dây/ cáp (tiết diện ruột dẫn) với mỗi loại dây/cáp tất cả mức chịu thiết lập khác nhau. Đối với mục tiêu nhà ở, chỉ dẫn này chuyển ra các bảng tế bào tả hiệu suất chịu tải của những loại dây/cáp như dưới đây. Công suất chịu đựng tải nêu trong những bảng này là cân xứng với sức nóng độ môi trường đến 40 độ C và đã và đang xem xét đến sự việc sụt áp nhằm bảo đảm an toàn chất lượng năng lượng điện sinh hoạt cho nhà ở.

Bảng 1: công suất chịu cài của cáp Duplex Du-CV, Duplex Du-CX

Đối với nguồn 1 pha 2 dây, 220V, sau khi chọn được tiết diện ruột dẫn tương xứng với hiệu suất nhưng chưa cân xứng với chiều dài con đường dây mong ước thì chỉ bài toán tăng ngày tiết diện lên một cấp (ví dụ tăng từ 3mm2 lên 4mm2) và khám nghiệm lại theo công thức sau đây (0,187 x p. X L / S

Công thức tính để mua dây dẫn diện

*

Trong đó p = năng suất tính tóan để lựa chọn dây, kW

L = Chiều dài mặt đường dây ao ước muốn, m

S = ngày tiết diện ruột dẫn của dây, mm2

» hiệu suất thiết bị điện trong nhà

Bảng 2: công suất chịu cài đặt của cáp Điện kế ĐK-CVV, ĐK-CXV

Bảng 3: hiệu suất chịu download của dây VC, CV, CVV

Tiết diện ruột dẫn hiệu suất chịu cài Tiết diện ruột dẫn hiệu suất chịu tải

0,5 mm2 ≤ 0,8 kW 3 mm2 ≤ 5,6 kW

0,75 mm2 ≤ 1,3 kW 4 mm2 ≤ 7,3 kW

1,0 mm2 ≤ 1,8 kW 5 mm2 ≤ 8,7 kW

1,25 mm2 ≤ 2,1 kW 6 mm2 ≤ 10,3 kW

1,5 mm2 ≤ 2,6 kW 7 mm2 ≤ 11,4 kW

2,0 mm2 ≤ 3,6 kW 8 mm2 ≤ 12,5 kW

2,5 mm2 ≤ 4,4 kW 10 mm2 ≤ 14,3 kW

Công suất nêu vào bảng trên tương xứng cho chiều nhiều năm dây mang lại 30m, với độ sụt áp không thực sự 5% ở điều kiện đầy tải

Bảng 4: công suất chịu cài đặt của dây đôi mềm VCm, VCmd, VCmx, VCmt, VCmo

Tiết diện ruột dẫn công suất chịu thiết lập Tiết diện ruột dẫn hiệu suất chịu tải

0,5 mm2 ≤ 0,8 kW 2,5 mm2 ≤ 4,0 kW

0,75 mm2 ≤ 1,2 kW 3,5 mm2 ≤ 5,7 kW

1,0 mm2 ≤ 1,7 kW 4 mm2 ≤ 6,2 kW

1,25 mm2 ≤ 2,1 kW 5,5 mm2 ≤ 8,8 kW

1,5 mm2 ≤ 2,4 kW 6 mm2 ≤ 9,6 kW

2,0 mm2 ≤ 3,3 kW – –

Công suất nêu trong bảng trên tương xứng cho chiều nhiều năm dây mang đến 30m, với độ sụt áp không thật 5% ở đk đầy cài đặt

Bảng 5: năng suất chịu download của dây VA

Tiết diện ruột dẫn công suất chịu sở hữu Tiết diện ruột dẫn hiệu suất chịu tải

1,0 mm2 ≤ 1,0 kW 5 mm2 ≤ 5,5 kW

1,5 mm2 ≤ 1,5 kW 6 mm2 ≤ 6,2 kW

2,0 mm2 ≤ 2,1 kW 7 mm2 ≤ 7,3 kW

2,5 mm2 ≤ 2,6 kW 8 mm2 ≤ 8,5 kW

3 mm2 ≤ 3,4 kW 10 mm2 ≤ 11,4 kW

4 mm2 ≤ 4,2 kW 12 mm2 ≤ 13,2 kW