Supplemental payments for lost wages

      4

HỖ TRỢ THẤT NGHIỆP vì ĐẠI DỊCH

TỔNG QUAN

Hỗ trợ Thất nghiệp vày Đại dịch (PUA) là một trong những chương trình theo Đạo điều khoản Viện trợ, cứu giúp trợ và an ninh Kinh tế ứng phó Vi-rút Corona (CARES ) năm 2020 nhằm cung cấp thu nhập tạm thời cho những cá nhân đủ điều kiện bị thất nghiệp vì dịch COVID-19 bắt đầu và đều lao động thoải mái không đầy đủ kinh nghiệm làm việc để đủ đk yêu cầu hỗ trợ, hoặc không còn nhận được các vẻ ngoài phúc lợi bảo đảm thất nghiệp khác. Cung ứng được tài trợ bởi cơ quan chỉ đạo của chính phủ liên bang, chưa phải trích trường đoản cú thuế thất nghiệp của tè bang do người tiêu dùng lao đụng đóng. 

HỖ TRỢ THẤT NGHIỆP bởi ĐẠI DỊCH (PUA):

Số tiền thanh toán:Số tiền giao dịch tối thiểu cho các cá nhân sẽ là 203 USD từng tuần Số tiền thanh toán giao dịch tối đa sẽ là481 USD hàng tuần khi không tồn tại người phụ thuộc591 USD khi có bốn fan phụ thuộcCung cung cấp tổng số phúc lợi lên tới 39 tuầnTuần thanh toán Đầu tiên: Có hiệu lực hiện hành trở về trước mang đến ngày 2 tháng hai năm 2020 hoặc tuần đầu tiên cá thể bị mất bài toán do COVID-19, tùy thuộc vào ngày như thế nào muộn hơn.Tuần thanh toán giao dịch Cuối cùng: Tuần chấm dứt vào ngày 26 mon 12 năm 2020Phải có một yêu cầu tiểu bang đủ điều kiện căn cứ bên trên số tiền đã mất phúc lợi, hoặc bao gồm kinh nghiệm thao tác trong 18 mon qua. Điều này bao hàm những bạn đã có kế hoạch ban đầu một công việc và không thể thực hiện do COVID-19 và những tình nhân cầu hiện không đủ điều kiện do vấn đề tách bóc biệt so với yêu cầu của họ.

Bạn đang xem: Supplemental payments for lost wages

CẢNH BÁO GIAN LẬN !

Nếu quý vị cố tình đưa ra hoặc khiến người khác đưa ra tuyên ba sai hoặc cố ý không tiết lộ hoặc khiến cho người khác không tiết lộ dữ kiện đặc biệt và, vày đó, nhận được một khoản cung ứng Thất nghiệp vị Đại dịch mà quý vị xứng đáng lẽ không được hưởng, quý vị sẽ bị truy tố theo mục 19 mục 1001 của điều 18, Bộ luật pháp Hoa Kỳ.Bỏ việc mà không có lý do chính đáng để nhận an sinh UI đang bị xem là hành vi gian lận theo PUA. Nếu vì chưng những vì sao không liên quan đến COVID-19, quý khách nghỉ việc mà không có lý do chủ yếu đáng, bị kết thúc hợp đồng do có hành vi phạm luật hoặc lắc đầu làm vấn đề khi gồm công việc, quý vị sẽ bị loại khỏi những phúc lợi của ngẫu nhiên chương trình như thế nào của đái bang hoặc liên bang hiện nay có. Điều này có nghĩa là để nhận được trợ cấp thất nghiệp của đái bang hoặc liên bang, quý vị ko được thực hiện ngẫu nhiên hành đụng nào khiến quý vị thất nghiệp cơ mà không tương quan đến COVID-19. Ngoài các hình phát và năng lực bị truy tố hình sự, một người rất có thể bị phát hiện tại gian lận, ko đủ điều kiện nhận phúc lợi hoặc thanh toán phúc lợi quá mức nếu tín đồ đó kê khai không nên trong report các khoản thu nhập trong một tuần lễ nhất định trong quá trình yêu cầu giao dịch thanh toán bảo hiểm thất nghiệp sản phẩm tuần liên tiếp của mình.

THÔNG TIN quan tiền TRỌNG KHÁC DÀNH cho NGƯỜI YÊU CẦU

Nghĩa vụ nuôi dưỡng con cái phải được khấu trừ từ các khoản thanh toán giao dịch PUA giống như như những khoản phúc lợi an sinh bảo hiểm thất nghiệp thông thường.Các khoản thanh toán giao dịch PUA phải chịu thuế. Những khoản giao dịch này sẽ được bao gồm trong 1099G của quý vị cơ mà quý vị nhận ra cho năm thuế 2020. Thuế sẽ được khấu trừ từ những khoản giao dịch PUA nếu quý vị đã lựa chọn khấu trừ thuế từ những phúc lợi bảo hiểm thất nghiệp của quý vị.

THÔNG TIN DÀNH mang đến NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Người thực hiện lao đụng sẽ không biến thành tính phí cho những phúc lợi được chi trả cho tất cả những người lao hễ nhận PUA.Người sử dụng lao hễ cần bảo vệ rằng chúng ta đang cùng kịp thời xong nộp thuế bảo đảm thất nghiệp sản phẩm quý để bạn lao động của họ nhận được phúc lợi an sinh càng nhanh càng tốt.Người áp dụng lao động phải phản hồi tất cả Thông báo yêu cầu thanh toán giao dịch (65-5317) hoặc các thông tin SIDES nếu như yêu cầu thanh toán được nộp mang lại trường hợp tín đồ nhận không làm việc do một tại sao khác quanh đó COVID-19.Người sử dụng lao động bắt buộc phản hồi thông tin Yêu cầu thanh toán giao dịch (65-5317) hoặc thông tin SIDES để report bất kỳ phúc lợi nghỉ ốm có lương hoặc nghỉ phép bao gồm lương khác.

THÔNG TIN DÀNH mang lại NGƯỜI LAO ĐỘNG/LAO ĐỘNG TỰ vày BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19

Yêu cầu của quý vị sẽ tiến hành xem xét để khẳng định xem tiền lương của quý khách được báo cáo ở Iowa có đủ đk để dấn yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp thông thường hay không. Quý vị sẽ cảm nhận một lá thư trong bao thư giấy blue color lá cây thông tin quý vị tất cả đủ đk để yêu thương cầu thanh toán thất nghiệp thường thì hay không. Quý vị rất có thể nhận được thư này sau thời điểm gửi minh chứng thu nhập của quý vị. Việc gửi thư này là 1 trong những bước trong quy trình bảo đảm an toàn quý vị được thanh toán các phúc lợi cho chương trình bảo đảm thất nghiệp bao gồm xác. nếu như quý vị đã gửi minh chứng thu nhập, quý vị không nhất thiết phải thực hiện nay một hành động nào khác. Quý vị sẽ được liên lạc nếu bao gồm thêm thông tin.Số tiền phúc lợi an sinh hàng tuần và số tiền phúc lợi an sinh tối đa của PUA sẽ dựa vào thu nhập từ tư liệu quý vị cung cấp cho IWD. Lúc yêu cầu thanh toán của quý vị hết hạn, quý vị sẽ được yêu mong nộp một yêu cầu mới, trong cả khi quý vị có số dư PUA còn lại.

ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN

Để đủ đk nhận phúc lợi theo hỗ trợ Thất nghiệp Đại bởi dịch, một cá nhân:

Không được đủ đk cho các vẻ ngoài bảo hiểm thất nghiệp cụ thể khác, bao gồm bảo hiểm thất nghiệp (UI), Trợ cấp cho Thất nghiệp cho nhân viên cấp dưới Liên bang (UCFE), Trợ cấp Thất nghiệp cho các Cựu binh sỹ (UCX), Trợ cung cấp Thất nghiệp Khẩn cấp vày Đại dịch (PEUC), Phúc lợi bổ sung cập nhật (EB), Trợ cấp cho Tạm thời/Công việc chia sẻ Tự nguyện (STC/VSW), HOẶCPhải không nhận được các vẻ ngoài bảo hiểm thất nghiệp khác được liệt kê sinh hoạt trên (nếu có), HOẶCPhải là lao động thoải mái và ko đủ đk cho một trong các các hình thức bảo hiểm thất nghiệp được liệt kê ở trên, HOẶCPhải đầu tư để bước đầu làm việc cho những người sử dụng lao rượu cồn và không đủ điều kiện cho một trong các các hình thức bảo hiểm thất nghiệp được liệt kê sống trên, HOẶCPhải bao gồm kể hoạch để bắt đầu lao động tự do thoải mái và không đủ điều kiện cho 1 trong những các bề ngoài bảo hiểm thất nghiệp được liệt kê sống trên, VÀKhông đủ đk cho yêu thương cầu bảo hiểm thất nghiệp ở một tiểu bang hoặc giáo khu Hoa Kỳ khác, VÀPhải thất nghiệp hoàn toàn hoặc 1 phần vì trong những lý bởi vì đủ đk liên quan cho COVID-19 được liệt kê bên dưới đây

NHỮNG LÝ bởi vì ĐỦ ĐIỀU KIỆN LIÊN quan liêu ĐẾN COVID-19: 

Để đủ điều kiện nhận PUA, một cá thể phải thất nghiệp trả toàn, thất nghiệp một trong những phần hoặc không thể thao tác hoặc không có công dụng làm bài toán do trong những lý do liên quan đến COVID-19 được liệt kê dưới đây: 

Cá nhân đã làm được chẩn đoán mắc COVID-19 hoặc đang xuất hiện những triệu hội chứng của COVID-19 cùng đang hóng chẩn đoán y tế;Một member trong mái ấm gia đình của cá nhân đã được chẩn đoán mắc COVID-19;Cá nhân đang chăm lo cho một thành viên gia đình hoặc một thành viên trong hộ gia đình của cá thể đã được chẩn đoán mắc COVID-19;Trẻ em hoặc bạn khác trong mái ấm gia đình mà cá thể có trách nhiệm chăm lo chính chẳng thể đến ngôi trường hoặc cơ sở khác bị tạm dừng hoạt động do tình trạng cấp bách y tế công cộng COVID-19 cùng việc âu yếm tại ngôi trường hoặc đại lý đó là phải để cá thể đó làm cho việc;Cá nhân thiết yếu đến nơi thao tác của họ vì chưng bị bí quyết ly vì hậu quả trực tiếp của tình trạng cấp bách y tế chỗ đông người COVID-19;Cá nhân tất yêu đến nơi thao tác của chúng ta vì cá thể được một nhà cung cấp dịch vụ âu yếm sức khỏe khuyên bắt buộc tự giải pháp ly vày những lo ngại liên quan đến COVID-19;Cá nhân đã bài bản để bước đầu làm vấn đề và không tồn tại việc có tác dụng hoặc không tìm kiếm được câu hỏi làm vị hậu quả trực tiếp của tình trạng nguy cấp về mức độ khỏe xã hội COVID-19;Cá nhân đang trở thành trụ cột mái ấm gia đình hoặc hỗ trợ chính cho một hộ gia đình vì công ty hộ đang qua đời bởi vì hậu trái trực tiếp của dịch COVID-19;Cá nhân yêu cầu nghỉ vấn đề do kết quả trực tiếp của dịch COVID 19; hoặcNơi thao tác làm việc của cá nhân bị tạm dừng hoạt động do hậu quả trực tiếp của tình trạng cấp bách về mức độ khỏe xã hội COVID-19.

Xem thêm: Recipe Of Ultimate Chicken Hearts Stir Fry With Bean Sprouts And Carrots

NHỮNG CÁ NHÂN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ THẤT NGHIỆP vày ĐẠI DỊCH BAO GỒM CÁ NHÂN:

Có kỹ năng làm bài toán từ xa được trả lương và vẫn làm việc với số giờ cùng mức lương tương đương.Đang trong thời gian nghỉ ốm được tận hưởng lương hoặc những phúc lợi nghỉ phép thừa hưởng lương khác và những phúc lợi này vượt quá số tiền mặt hàng tuần của PUA..Đủ đk tham gia công tác thất nghiệp của tè bang hoặc liên bang CÁCH THỨC NỘP ĐƠN XIN HỖ TRỢ THẤT NGHIỆP bởi ĐẠI DỊCH (PUA)

Chú ý: Có hiệu lực thực thi ngay lập tức, quý vị có thể gửi chứng tỏ thu nhập của mình cho cung ứng Thất nghiệp bởi Đại dịch (PUA) thông qua trang web này. PUA là 1 phúc lợi liên bang dành cho tất cả những người lao cồn không thể thao tác do đại dịch COVID-19 và không đủ điều kiện nhận trợ cấp bảo đảm thất nghiệp của đái bang. Các bề ngoài làm việc bao hàm trong PUA được liệt kê dưới đây: 

Người lao hễ tự tởm doanhNhà thầu độc lậpNhân viên phi lợi nhuận Người lao động làm việc tạm thờiNhân viên phân phối thời gian không tồn tại đủ ghê nghiệm làm việc để đủ điều kiện yêu cầu giao dịch của Iowa 

Quý vị yêu cầu nộp chứng minh thu nhập của mình để đủ điều kiện nhận PUA. Quý vị rất có thể tải lên minh chứng thu nhập trải qua trang website này. Hãy làm theo hướng dẫn bên dưới đây:

BƯỚC 1: ĐĂNG KÝ XIN PHÚC LỢI THẤT NGHIỆP

Nhấp vào "Đăng cam kết Trực đường Ngay". Cơ quan cách tân và phát triển Lực lượng lao động Iowa (IWD) sẽ xác minh xem quý vị tất cả đủ điều kiện yêu cầu giao dịch thanh toán trợ cung cấp thất nghiệp của tiểu bang không.

BƯỚC 2: GỬI CHỨNG MINH THU NHẬP

Sau khi quý vị vẫn nộp 1-1 yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp, hãy gửi minh chứng thu nhập của quý vị bên dưới đây bằng cách nhấp vào "Gửi minh chứng Tại đây"Hoàn thành các câu hỏi trong mẫu mã trực tuyến.Tải lên (các) tài liệu chứng minh thu nhập của quý vị cần phải tùy chỉnh thiết lập lịch sử tiền lương của quý vị. Điều này có thể được thực hiện bằng phương pháp đính kèm bất kỳ tài liệu như thế nào sau đây:2019 1099 chỉ Thu nhập ko kể lương 2019 W-2Bảng lương năm 2019Bảng lương năm 2020Mẫu 1040 - U.S. Tờ khai Thuế các khoản thu nhập Cá nhânCác tùy chọn bổ sung được bộc lộ ở dưới trang gửi

Sau khi gửi tài liệu, quý vị đã nhận được thông tin qua email rằng tư liệu của quý vị đã làm được nhận.

BƯỚC 3: CÁC BƯỚC TIẾP THEO

IWD sẽ xem xét chứng tỏ thu nhập của khách hàng và đưa ra thư xác định cho quý vị. Nếu phải thêm thông tin, quý vị sẽ được liên lạc.Quý vị sẽ cảm nhận một lá thư blue color lá. XIN VUI LÒNG BỎ QUA THÔNG BÁO NÀY. VIỆC NÀY KHÔNG ÁP DỤNG mang lại CÁC YÊU CẦU THANH TOÁN (PUA) CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TỰ gớm DOANH.  Thông báo này được tạo thành bởi khối hệ thống và ko áp dụng cho những yêu mong của lao đụng tự ghê doanh. Nếu quý vị sẽ gửi minh chứng thu nhập, quý vị không nhất thiết phải thực hiện một hành động nào khác sau thời điểm NHẬN THÔNG BÁO.  NẾU khách hàng chưa cung ứng đủ tài liệu, quý vị sẽ được liên lạc nếu gồm thêm thông tin. Quý vị ko cần thực hiện thêm hành vi nào sau khoản thời gian quý vị nhận được thông báo trừ khi công ty chúng tôi liên hệ trực tiếp với quý vị.Quý vị phải tiếp tục nộp đối chọi yêu cầu thanh toán giao dịch hàng tuần. Khi minh chứng thu nhập của quý vị đã được coi như xét và phê duyệt, quý vị sẽ được giao dịch cho tất cả các tuần trước đó mà quý vị vẫn báo cáo.

 GỬI CHỨNG MINH TẠI ĐÂY

Submit Proof Here

CÁC BƯỚC TIẾP THEO cho NGƯỜI LAO ĐỘNG TỰ kinh DOANH, NHÀ THẦU ĐỘC LẬP, NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠM THỜI, NHÂN VIÊN PHI LỢI NHUẬN, NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC ĐỘC LẬP, V.V.:

Tờ giấy greed color lá: giả dụ quý vị sẽ nộp đối kháng yêu cầu trợ cấp thất nghiệp và là lao cồn tự ghê doanh, nhà thầu độc lập, lao động thao tác làm việc tạm thời, v.v., vui tươi bỏ qua biểu mẫu quý vị nhận thấy từ IWD bên trên tờ giấy greed color lá. Đây là một trong biểu mẫu tiêu chuẩn do laptop tạo ra và không tồn tại liên quan đến yêu cầu thanh toán giao dịch của quý vị. Không cần thiết thực hiện nay thêm hành động nào tại thời gian này.Nếu quý vị Chưa hỗ trợ Đủ Tài liệuQuý vị sẽ được IWD liên hệ qua năng lượng điện thoại.Khi Đơn xin Yêu ước Trợ cung cấp Thất nghiệp được Đánh giá:Quý vị cũng trở thành nhận được thư ví như yêu cầu của quý khách được phê chăm nom hoặc bị phủ nhận và quý vị sẽ nhận được email nếu yêu mong được phê duyệt. Ví như yêu ước của quý khách được phê duyệt, khách hàng sẽ bắt đầu nhận thanh toán sau 5 - 7 ngày.Nếu yêu ước của khách hàng bị từ chối, quý vị sẽ có được 60 ngày nhằm nộp 1-1 kháng cáo.