The collected short stories of saki

      5

Tóm tắt ngữ pháp cùng tổng phù hợp bài tập thì bây giờ đơn tự cơ phiên bản đến cải thiện trong bài viết này sẽ giúp bạn ôn tập lại kỹ năng và kiến thức của thì này một giải pháp dễ dàng. Hãy ôn luyện cùng nhatroso.com nhé!


*

Định nghĩa thì bây giờ đơn

Thì bây giờ đơn(Simple Present tense) được cần sử dụng để diễn đạt một sự thật hiển nhiên, một sự việc hay là một hành động ra mắt và lặp lại thường xuyên theo thói quen, phong tục, khả năng diễn ra ở thời khắc hiện tại.

Bạn đang xem: The collected short stories of saki

Công thức


Loại câu

Động từ thường

Động từ bỏ “to be”

Khẳng định

S + V(s/es)

S = I/ you/ they/ we/ N số nhiều + V(nguyên mẫu)

S = He/ she/ it/ N số ít + V(s/es)

Ex: I go khổng lồ school

She goes to lớn school

S + am/is/are + N/Adj

S = I + am

S = he/she/it + is

S = They/we/you + are

Ex: I am a student

He is handsome

They are from VietNam

Phủ định

S + do/does + not + V-inf(nguyên mẫu)

Do not = Don’t

Does not = Doesn’t

Ex: I don’t often go lớn school by car

He doesn’t buy it

S + am/is/are + not + N/Adj

Is not = Isn’t

Are not = Aren’t

Ex: My sister isn’t tall

They aren’t from Japan

Nghi vấn

Do/does + S + V(nguyên mẫu)?

Yes, S + do/does

No, S + don’t/doesn’t

Ex:

Q: vì chưng you like to play baseball?

A: Yes, i do

No, i don’t

Am/is/are + S + N/Adj?

Yes, S + am/is/are

No, S + am/isn’t/aren’t

Ex:

Q: Is she tall?

A: Yes, she is

No, she isn’t


Cách cần sử dụng thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn được sử dụng trong những ngữ cảnh được liệt kê dưới đây, bạn phải ghi nhớ để làm bài tập thì bây giờ đơn bao gồm xác.

*

Khi dùng để mô tả một sự việc, hành động hay thói quen tiếp tục được lặp đi lặp lại.

Ví dụ:

My sister always goes to bed at 11 p.m

(Chị gái của tôi luôn luôn đi ngủ vào tầm khoảng 11 tiếng đêm)

I play to lớn baseball every afternoon

(Tôi chơi bóng chày mỗi buổi chiều).

Dùng để diễn đạt một chân lý, thực sự hiển nhiên

Ví dụ:

The Earth goes around the Sun

(Trái đất xoay quanh Mặt Trời)

Diễn tả trạng thái, cảm xúc, cảm giác

Ví dụ:

I think that your girlfriend is a good person

(Tôi nghĩ bạn gái của cậu là 1 người tốt)

He feels very bored

(Anh ấy cảm giác rất nhàm chán)

Diễn tả một sự việc, chuyển động xảy ra theo thời gian biểu cố gắng thể

Ví dụ:

The flight starts at 8 a.m

(Chuyến cất cánh sẽ lên đường lúc 8 giờ sáng)

Dấu hiệu dìm biết

Để phân minh thì hiện tại đơn với các thì hiện tại hoặc các thì khác trong giờ Anh, bạn phải nhớ những dấu hiệu bên dưới đây:

*

Khi lộ diện những trạng trường đoản cú chỉ gia tốc và các từ như:

Always (luôn luôn)Usually (thường)Often (cũng tức là thường nhưng gia tốc ít rộng usually)Sometimes (thỉnh thoảng)Rarely (hiếm khi)Seldom (rất hiếm)Never (không bao giờ)Every + khoảng thời hạn (every day, every week,...)Once/ Twice/ Three times/... + khoảng thời hạn (once a week, three times a month,...)In + buổi trong ngày (in the morning/ afternoon/ evening).

Lưu ý: đa số trạng trường đoản cú chỉ gia tốc này thường đứng trước đông đảo động từ thường, thua cuộc trợ hễ từ và đụng từ to be trong câu.

Ví dụ:

We always go khổng lồ the beach on holidays

(Chúng tôi luôn luôn đi biển cả vào gần như ngày lễ).

She goes shopping three times a month

(Cô ấy đi mua sắm 3 lần mỗi tháng).

Cách phân tách động từ trong thì hiện tại đơn

Trong số các dạng bài xích về thì, chia động từ bỏ là bài bác tập thì hiện tại đơn cơ bạn dạng và quan trọng đặc biệt nhất để tiến hành các bài tập nâng cao. Bạn cần ghi lưu giữ 2 biện pháp chia đụng thì lúc này đơn với cồn từ "tobe" và động từ hay để áp dụng đúng.

*

Cách phân tách động từ “to be” vào thì hiện tại đơn


Chủ ngữ

Động trường đoản cú “to be”

I

am

Ex: I am worried about my job

Chủ ngữ số ít (He, she, it)

is

Ex: She is a teacher

Chủ ngữ số nhiều ( We, they,...)

are

Ex: They are from Korea


Động trường đoản cú số ít

Động trường đoản cú số nhiều

Câu khẳng định

- Đuôi “s” sau hầu như động từ có đuôi “p”, “t”, “f”, “k’’.

- Đuôi “es” được cấp dưỡng sau gần như động từ có đuôi “ch”, “sh”, “z”, “s”

- Đuôi “ies” vào gần như động từ có đuôi “y”, vứt “y” thay đổi đuôi “ies”.

Ex: He wants khổng lồ study Math.

- Động từ làm việc dạng nguyên mẫu

Ex: I love my flowers!

Câu che định

Doesn"t + V(nguyên mẫu)

Ex: She doesn’t need khổng lồ attend the class tomorrow.

Don’t + V(nguyên mẫu)

Ex: They don’t lượt thích you


Trên đây là tổng thích hợp ngữ pháp về thì lúc này đơn. Chúng ta có thể học thêm những loại câu của thì này được tổng thích hợp trong nhatroso.com Stories. Các mẫu câu được phân chia theo chủ thể và liên kết dưới dạng đoạn văn giúp bạn hiểu cách dùng cùng ngữ cảnh đúng mực nhất.

Bài tập thì hiện tại đơn bao gồm đáp án chi tiết(Present Simple)

Nhằm giúp bạn nắm vững về thì hiện tại đơn, bài tập về thì này sẽ tiến hành nhatroso.com tổng hợp tương đối đầy đủ cùng đáp án chi tiết trong phần này. Hãy bắt đầu làm quen thuộc với những dạng bài xích tập cơ bản nhất để nắm rõ cách chia động từ bỏ và bí quyết dùng thì trong giờ đồng hồ Anh nhé!

*

Bài tập về thì bây giờ thường cơ bản

Các dạng bài bác tập lúc này đơn cơ bản gồm phân tách động từ, điền hễ từ tobe/ thường tương ứng với công ty ngữ số ít, số nhiều, sắp đến xếp, sửa lỗi không nên trong câu, v.v...

Bài 1. Bài xích tập phân chia động từ bỏ thì bây giờ đơn (thêm s/es)

My sister (work) ________ in a hospital.

Cat (like) ________ fish.

She (live)________ in California.

It (rain)________ almost every morning in London.

My mother (fry)________ eggs for breakfast everyday.

The museum (close)________ at six o"clock.

Peter (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he"ll pass.

Jessica is so smart that she (pass)________ every exam without even trying.

My life (be)_____ so boring. I just (watch)________ TV everyday.

My girlfriend (write)________ to lớn me two times a week.

You (speak) ________ French?

He (not live) ________ in HoChiMinh city.

Bài 2. Cần sử dụng do/does hoặc bởi not/does not chấm dứt các câu sau

He ....... Ride a car to his office.

Their friends ....... Live in a big house.

The cát ………. Lượt thích me.

They ....... Vày their homework on Sundays.

Mike ....... Play baseball in the afternoons.

……they take a bus khổng lồ school every morning?

The train ....... Arrive at 8 a.m.

We ....... Go to lớn bed at midnight.

My sister ....... Finish work at 7 p.m.

……she often play the piano?

Bài 3. Điền has/have hoặc has not/ have not để triển khai xong câu

She________ a new haircut today.

I usually________ breakfast at 6 a.m

We________a holiday in October every year.

They don’t________breakfast every morning.

Linh doesn’t usually________ lunch.

They________breakfast together everyday.

We ______ some posters.

She ______ many foreign friends.

Nicky always ______ lunch at a japan restaurant.

He ______ some bananas.

Bài 4. Bài bác tập thì bây giờ đơn chia động từ to be

My book……….on the table.

That school…………big.

Who………..that?

This………a ruler.

They……..from the USA.

No, it……..

………..your room big?

There…… a lamp in the desk

I………a student.

This………. Her yellow dress.

Bài 5. Bài tập sắp xếp câu hoàn hảo thì bây giờ đơn

you / to speak / French

when / go / trang chủ / she

they / the kitchen / lớn clean

where / she / her car / to ride

Ben / to work / in the hospital

Bài 6. Bài bác tập lúc này đơn về tìm và sửa lỗi sai

He doesn’t plays football in the afternoon.

The bus don’t arrive at 8 a.m.

Our friends doesn’t live in a big house.

They aren’t vì their homework on weekends.

The cát don’t lượt thích me.

Bài 7. Bài tập thì lúc này đơn chấm dứt đoạn văn

My cousin, Peter, 1.(have)……….. A dog. It 2.(be)……….. An intelligent pet with a short tail and big black eyes. Its name 3.(be)……….. Kiki và it 4.(like)……….. Eating pork. However, it 5.(never/ bite) ……….. Anyone; sometimes it 6.(bark)……….. When strange guests visit. Lớn be honest, it 7.(be)……. Very friendly. It 8.(not/ like)……….. Eating fruits, but it 9.(often/ play)……….. With them. When the weather 10.(become)……….. Bad, it 11.(just/ sleep)……….. In his cage all day. Peter 12.(play)……….. With Kiki every day after school. There 13.(be)……….. Many people on the road, so Peter 14.(not/ let)……….. The dog run into the road. He 15.(often/ take)……….. Kiki to a large field khổng lồ enjoy the peace there. Kiki 16.(sometimes/ be)……….. Naughty, but Peter loves it very much.

Bài 8. đưa từ câu xác minh thành câu phủ định

I usually go lớn church on the weekend.

I lượt thích explorations in the deep forest

I study medicine according to my father"s wishes.

We clean the bedroom twice a day

My mother helps me with my homework every evening


khám phá chương trình học đặc biệt quan trọng giúp 10 triệu con trẻ em xuất sắc Nghe - Nói - Đọc - Viết


<Ôn tập> Thì bây giờ đơn: bài xích tập nâng cấp có đáp án chi tiết


Bài tập (bt) thì lúc này đơn cùng hiện tại tiếp tục (CÓ ĐÁP ÁN)


Đáp án bài bác tập về thì hiện tại đơn cơ bản

Bây giờ! Hãy khám nghiệm đáp án bài tập thì bây giờ đơn của chúng ta đã chuẩn chưa nhé! Nếu sẽ thành thạo hãy thường xuyên thử mức độ với phần bài tập nâng cao.

Đáp án bài 1.

My sister works in a hospital.

Cat likes fish.

She lives in California.

It rains almost every morning in London.

Xem thêm: Kết Nối Tay Cầm Với Android Qua Otg, Hướng Dẫn Kết Nối Tay Game Với Điện Thoại Android

My mother fries eggs for breakfast everyday.

The museum closes at six o"clock.

Peter tries hard in class, but I vày not think he"ll pass.

Jessica is so smart that she passes every exam without even trying.

My life is so boring. I just watch TV everyday.

My girlfriend writes to me two times a week.

Do you speak French?

He does not live in HoChiMinh city.

Đáp án bài 2.

She doesn"t ride a xe đạp to her office.

Their friends don"t live in a big house.

The mèo does/doesn’t like me.

They don"t bởi their homework on Sundays.

Mike does/doesn"t play baseball in the afternoons.

Do they take a bus lớn school every morning?

The train doesn"t arrive at 8 a.m.

We don"t go khổng lồ bed at midnight.

My sister doesn"t finish work at 7 p.m.

Does she often play the piano?

Đáp án bài xích 3.

She has a new haircut today.

I usually have breakfast at 6 a.m

We have a holiday in October every year.

They don"t have breakfast every morning.

Linh doesn’t usually have lunch.

They have breakfast together everyday.

We have some posters.

She has many foreign friends.

Nicky always has lunch at a japan restaurant.

He has some bananas.

Đáp án bài bác 4.

My book is on the table.

That school is big.

Who is that?

This is a ruler.

They are from the USA.

No, it isn’t

Is your room big?

There is a lamp in the desk

I am a student.

This is her yellow dress.

Đáp án bài xích 5.

Do you speak French?

When does she go home?

Do they clean the kitchen?

Where does she ride her car?

Does Ben work in the hospital?

Đáp án bài xích 6.

He doesn’t play football in the afternoon.

The bus doesn"t arrive at 8 a.m.

Our friends don"t live in a big house.

They don"t bởi their homework on weekends.

The mèo doesn"t like me.

Đáp án bài 7.

has

is

is

likes

never bites

barks

is

doesn’t like

often plays

becomes

just sleeps

plays

are

doesn’t let

often takes

is sometimes

Đáp án bài bác 8.

I don"t go khổng lồ church on the weekend.

I don"t like explorations in the deep forest

I don"t study medicine according khổng lồ my father"s wishes

We don"t clean bedroom twice a day

My mother doesn"t help me with my homework every evening

Bài tập thì bây giờ đơn nâng cao

Dưới đây là một số bài tập lúc này đơn ở mức độ khó khăn hơn, chúng ta hãy cùng làm thử và check đáp án nhatroso.com đã chia sẻ nhé!

Bài 1. Phân tách động từ nghỉ ngơi thì hiện tại đơn

Look. She _______ (listen) lớn us.

We ________ (stay) at a khách sạn this month.

I _________ (go) to bed early on Mondays.

My mother is at the shop. She _______ (buy) a new dress.

Ben _____ (have) a lot of money.

They usually _____ (leave) on Thursday.

Please, stop! You _____ (drive) so fast!

We ______ (meet) in Emma each year.

We ______ (go) to lớn discos on Sundays.

He normally ______ (come) on time. I can’t hear you!

Bài 2. Mang lại dạng đúng của cồn từ để dứt đoạn văn (thì hiện tại đơn hoặc lúc này tiếp diễn)

Dear Editor! I _____________________ (write) this letter because it _____________________ (seem) lớn me that far too many changes _____________________ (take) place in my country these days, and, as a result, we _____________________ (lose) our identity. I _____________________ (live) in a small town but even this town _____________________ (change) before my eyes. For example, town authorities _____________________ (build) a burger place where my favourite restaurant used lớn be. Our culture _____________________ (belong) to everybody, & I _____________________ (not understand) why the town leaders _____________________ (not do) khổng lồ preserve it. They simply _____________________ (not care). In fact, I _____________________ (think) of starting an kích hoạt group. I _____________________ (appear) on a TV show on Friday evening lớn make people aware of how important this issue is. It’s time for us to start doing something before it _____________________ (get) too late.

Bài 3. Nối rượu cồn từ ở cột A với các từ làm việc cột B làm sao để cho phù hợp


A

B

Buy

A calendar

Cook

Cards

Decorate

The house

Do

Lucky money

Give

To a pagoda

Go

Peach blossoms

Hang

Relatives

Make

The shopping

Play

Special food

Visit

A wish


Đáp án bài xích tập thì lúc này đơn nâng cao

Cùng check đáp án bài xích tập nâng cao thì lúc này đơn và chấm điểm cho bạn nhé!

Bài 1.

Look. She is listening to lớn us.

We are staying at a khách sạn this month.

I go to bed early on Mondays.

My mother is at the shop. She is buying a new dress.

Ben has a lot of money.

They usually leave on Thursday.

Please, stop! You are driving so fast!

We meet in Emma each year.

We go to lớn discos on Sundays.

He normally comes on time. I can’t hear you!

Bài 2.

am writing

seems

are taking

are losing

is changing

are building

belongs

don’t understand

aren’t doing

don’t care

am thinking

am appearing

gets

Bài 3.

Buy peach blossoms 6. Go to a pagoda

Cook special food 7. Hang a calendar

Decorate the house 8. Make a wish

Do the shopping 9. Play cards

Give lucky money 10. Visit relatives

Trên đó là tổng phù hợp về bài tập thì bây giờ đơn từ cơ bạn dạng đến nâng cấp kèm đáp án chi tiết và lý thuyết quan trọng. Hãy ôn tập với thực hành liên tục để ghi nhớ kiến thức nhé!

ĐỪNG BỎ LỠ!! tuyệt kỹ con GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT cùng với chương trình quan trọng giúp 10 triệu trẻ em thành nhuần nhuyễn 4 kỹ năng xuất sắc nhất.
*