How to make jam of dry preserved squashHow to make coconut jam for Vietnamese TETHow To Make Pickled Mustard GreensHow to make pickled leeks (dưa kiệu)How to cook stir-fried pork balls with vegetable

Đang xem: Ginger Jam And Glass Of Warm Tea

*

2. Instructions:

Scrape young ginger, soak slices of ginger in cold water used to wash rice for 2-3 hours, then wash and boil many times; or soak slices of ginger in water mixed with alum (or lemon) for some days, renew the water twice (three times) a day, then wash ginger well and boil.

Cut lemon in half and squeeze lemon juice; and squeezed lemon to a pot of boiling water; add ginger and boil for some minutes; wash ginger well before boiling again in changed water with another lemon; wash ginger well and strain off the water from ginger.

Mix ginger with sugar and set aside for some minutes; put ginger in a pan and cook over low heat; when ginger is nearly dry, add vanilla extra and stir to separate green rice from sticking to each other; spread ginger on paper.

More contents in: ginger candy,vietnamese jam,Vietnamese recipes

Prev ArticleNext Article
Related Posts

*

7 SKKN: Giải Toán tỉ lệ phần trăm lớp 5 – Đạt giải cao mới nhất

7 Vinpearl Air chưa nói lời chào đã phải tạm biệt ngành hàng không mới nhất

*

7 Education là gì? Education có mấy loại? mới nhất

Xem thêm: Cách Cài Đặt Phần Mềm Xem Nhieu Camera P2P Trên Máy Tính, Phần Mềm Xem Camera P2P Trên Máy Tính

7 Làm Thế Nào Để Lập Mục Tiêu Ngắn Hạn Và Dài Hạn? mới nhất

*

Kể về người mẹ yêu quý của em hay nhất

7 Sự Cầu Kỳ Và Tinh Tế Vẹn Nguyên Trong Bát Canh Bóng mới nhất

About The Author

*

More from this Author

CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Thẻ

Xem thêm:

bất đẳng thức (773)giải bài tập (2751)giải tích (727)giải đề thi (2426)hàm số (745)hóa lớp 9 (751)hóa lớp 10 (735)hóa lớp 11 (699)hóa lớp 12 (733)số phức (752)tiếng anh lớp 1 (731)tiếng anh lớp 2 (705)tiếng anh lớp 3 (707)tiếng anh lớp 4 (680)tiếng anh lớp 5 (661)tiếng anh lớp 6 (687)tiếng anh lớp 8 (685)tiếng anh lớp 10 (740)tiếng anh lớp 11 (720)tiếng anh lớp 12 (704)tiếng hàn (743)tiếng pháp (815)tiếng trung (726)toán cao cấp (754)toán lớp 1 (715)toán lớp 2 (730)toán lớp 3 (708)toán lớp 4 (663)toán lớp 5 (697)toán lớp 6 (738)toán lớp 7 (725)toán lớp 8 (684)toán lớp 9 (669)toán lớp 10 (668)toán lớp 12 (664)tích phân (746)tổ hợp (779)vi phân (798)vật lý lớp 9 (752)vật lý lớp 10 (688)vật lý lớp 11 (691)vật lý lớp 12 (729)ôn thi (2271)ôn tập (715)đạo hàm (733)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *