Các Mẫu Poster Khoa Học

      5
Posters will be the main truyền thông for communication of research information at Symposium. There are three components related to lớn posters: the poster abstract, printed poster, & poster presentation. The abstracts và printed posters should be in English. Poster presentations can be either English or Vietnamese.Content of Posters should be lớn showcase a particularly important outcome or feature of research under one of the four Symposium Themes: 1. Regional markets & trade; 2. Sustainable farming systems; 3. Safe food value chains; và 4. Inclusive & prosperous communities, that the research team may not have opportunity lớn present in the nguồn point presentations.Researchers from all ACIAR Projects and Small Research Activities (SRA) team can submit posters. We expect there will be about 50-60 posters from 20 projects represented at the Symposium. The three best poster presentations will receive cash prizes of VND 10 million, VND 5 million và VND 1 million respectively. Instructions for preparing posters are below.

Bạn đang xem: Các Mẫu Poster Khoa Học

2. Preparation process

2.1 Poster abstract:

Deadline for abstract submission: 15 September 2017A 700-word abstract is required for each poster. Project leaders should work with researchers to lớn ensure abstracts’ presentation, nội dung and English are of a high standard và quality. Abstract should include two figures (graphs or photos).Detailed abstract guidelines are in Attachment 1 below.Abstracts will be sent khổng lồ one reviewer outside the project team for content reviewing after getting approval from the relevant Project Leader. After necessary revisions (if any) following reviews process, abstracts will be printed as a book of abstracts before the Symposium.After the Symposium the scientific committee will select a certain number of abstracts và request a full paper lớn be written, khổng lồ be published by ACIAR in a Proceedings. These paper will meet the requirements for recognition by Australian Universities, so that the authors can be credited on their academic performance record. If this requirement cannot be achieved through an ACIAR publication then we will look for a special edition of a recognised journal lớn publish in.

2.2. Poster content

Deadline for poster nội dung submission: 30 September 2017One or two graphic designers will be contracted to support researchers with poster design, production và printing if they wish. ACIAR will cover the cost of designing & printing for posters done by them. Contact details of the designers will be provided by 30 September.To ease the designing and printing, please strictly follow the guidelines, pay attention to lớn word limit, photo resolution, and other details. Posters will be printed only after layout and content is approved by respective Project Leaders.A PDF version of posters may be used by ACIAR Communication team to lớn promote ACIAR research work where appropriate.Detailed guidelines for poster content composition is in Attachment 2

2.3. Poster display và presentation

All printed posters will be displayed for two days at the Symposium venue.A presenter will be nominated for each poster. Presenters will have 5 minutes to lớn talk lớn their poster, & should focus their presentation on communicating key results, insights, implications & conclusions rather than what was undertaken.

————

Hướng dẫn tham gia có tác dụng Posters

1. Mục tiêu

Posters là kênh tin tức chính truyền tải nội dung nghiên cứu tại hội thảo chiến lược chuyên đề. Tất cả 3 phần liên quan đến Poster: cầm tắt nội dung, bạn dạng in, với Thuyết trình. Tóm tắt ngôn từ và phiên bản in phải bởi tiếng Anh. Miêu tả Poster có thể bằng giờ Anh hoặc giờ đồng hồ Việt.Nội dung Poster cần triệu tập vào những tác dụng quan trọng hoặc câu chuyện quan trọng đặc biệt của nghiên cứu thuộc một trong 4 chủ thể sau: 1. Thị trường và dịch vụ thương mại khu vực; 2. Các hệ thống canh tác bền vững; 3. Chuỗi quý hiếm thực phẩm an toàn; với 4. Cộng đồng thịnh vượng cùng hội nhập. Posters bao gồm những câu chữ mà dự án/nhóm nghiên cứu và phân tích không có cơ hội trình bày trong bài thuyết trình PowerPoint.Các cán bộ phân tích của toàn bộ các dự án công trình lớn nhỏ dại (Project và SRA) thuộc công tác ACIAR tây-bắc đều có thể tham gia. Ban tổ chức mong muốn sẽ có khoảng 50-60 Poster trường đoản cú 20 dự án công trình tham tham dự các buổi tiệc thảo. Giải thưởng dành cho 3 mô tả poster hay duy nhất là 10 triệu VND, 5 triệu VND, với 1 triệu VND bằng tiền mặt. Hướng dẫn chi tiết xem sinh hoạt dưới.

2. Thừa trình chuẩn chỉnh bị

2.1 bạn dạng tóm tắt

Hạn nộp nắm tắt nội dung: 15 mon 9 năm 2017Phần nắm tắt văn bản bao bồm 700 từ tiếng Anh là bắt buộc so với mỗi Poster. Các Giám đốc dự án công trình cần đảm bảo về unique cho câu chữ phần nắm tắt cùng tiếng Anh. Mỗi bài xích tóm tắt nội dung cần kèm 2 hình ảnh hoặc bảng biểu minh họa.Hướng dẫn cụ thể hơn để gia công Tóm tắt bao gồm trong phụ lục 1 nghỉ ngơi dưới.Các bài bác tóm tắt sẽ tiến hành gửi mang đến một fan đọc nghỉ ngơi ngoài dự án để rà soát soát sau khoản thời gian Giám đốc dự án duyệt. Sau khi sửa chữa trị (nếu cần), những bài cầm tắt nội dung sẽ được in, đóng quyển trước Hội thảo.Sau Hội thảo, Hội đồng công nghệ sẽ chọn 1 số bài xích và yêu mong viết báo cáo đầy đủ để ACIAR in trong Tài liệu khoa học từ hội thảo (Proceedings). Các báo cáo này sẽ thỏa mãn nhu cầu các yêu ước do các trường Đại học nước australia công nhận. Trải qua đó các tác giả sẽ được công dấn về thành tựu học thuật. Nếu như yêu cầu này sẽ không được triển khai thông qua ấn phẩm của ACIAR, thì Hội đồng công nghệ sẽ tra cứu một ấn phẩm đặc biệt của một tạp chí công nghệ được công nhận để công bố.

2.2. Bản in

Hạn nộp văn bản Poster để làm phiên bản in: 30 mon 9 năm 2017Một hoặc 2 nhà thiết kế sẽ được lựa chọn sẽ giúp các cán bộ nghiên cứu xây đắp và in ấn và dán Poster ví như họ muốn. ACIAR đang trả ngân sách chi tiêu in ấn và thiết kế cho đều Poster được triển khai thông qua những nhà xây cất này.Để giúp cho việc kiến tạo và in được thuận lợi, ý kiến đề xuất quý vị theo ngay cạnh hướng dẫn, chăm chú đến số lượng từ, độ phân giải của hình ảnh và các chi tiết khác. Poster chỉ được in sau khi Giám đốc dự án công trình duyệt câu chữ và thiết kế.Bản mềm (PDF) của Poster sẽ được ban truyền thông của ACIAR thực hiện để tiếp thị cho phân tích của ACIAR khi phải thiết.Hướng dẫn cụ thể để kiến thiết nội dung phiên bản in Poster bao gồm trong phụ lục 2 ngơi nghỉ dưới.

Xem thêm: Phần Mềm Photoshop Cs3 48Mb Đầy Đủ Các Tính Năng, Tải Photoshop Cs3 Không Cần Cài Đặt

2.3. Trình diễn và thuyết trình

Tất cả bản in của Poster sẽ tiến hành trưng bày tại điểm hội thảo trong 2 ngày 23-24 tháng 11 năm 2017 khi hội thảo diễn ra.Mỗi nhóm tất cả Poster cần cử một bạn thuyết trình. Những Diễn giả sẽ có được 5 phút để trình diễn về poster của mình. Cần dành thời gian nhấn to gan lớn mật về các công dụng chính, điểm sâu sắc, năng lực sử dụng kết quả trong tương lai, và kết luận hơn là diễn đạt quá trình phân tích đã diễn ra như nỗ lực nào.

——————-

Attachment 1: Guidelines for Poster Abstract

We invite interested participant to lớn submit an abstract in a Word document (Times Roman 12; line spacing 1). The abstract should not exceed 700 words in length (excluding title, references và figures). Abstracts can be formatted according to the following (or comparable) headings:

Introduction (approx. 150 words): Describe the research context, main issues và problems, present key background information, provide a justification for the research, including important past work, knowledge và or gaps. Describe the key research questions & study objectives.Research approach ( approx.150 words): Describe the study location, research design & conceptual frameworks (if any). Summarise the broad methodology and approach.Results (approx. 150 words; và up lớn 2 figures (graphs or photos; short tables allowed but discouraged): Report key results, evidence & new insights from the research that will tư vấn your conclusions, implications & recommendations.Discussion & conclusion (approx. 200 words): Discuss the relevance và importance of results, including key implications & recommendations in terms of contributing khổng lồ inclusive agricultural-led economic growth in mountainous regions. Draw final conclusions.References: Example Formatting of title, authors names, affiliation, corresponding author và key words:

Farmers’ perception of soil erosion as a risk to lớn their livelihood – Scenario analysis with farmers in the northern mountainous region of Vietnam

Oleg Nicetic1, Amanda Lugg2, Pham Thi Sen3, Le Thi Hang Nga3, Le Huu Huan3, Elske van de Fliert1

Affiliations

1Centre for Communication and Social Change, School for Journalism & Communication, The University of Queensland, Brisbane, Qld 4072, Australia.

2Australian Volunteers for International Development, Ha Noi Office, Vietnam.

3Northern Mountainous Agriculture and Forestry Science Institute, Phu Tho, Vietnam.