How to make singapore standard cold moon cake

      25
Video content is professionally consulted by Doctor, Doctor Ho Thu Mai - Head of Nutrition Department - nhatroso.com International General Hospital Time city

Bạn đang xem: How to make singapore standard cold moon cake

Moon cake is always labeled as a high-calorie food, easy to gain weight when eaten. So how khổng lồ eat fat-free mooncakes? On average, a 200g mooncake contains up to 800 kcal. Because the ingredients in the cake include flour, sugar, butter, lard and the cake is also laced with a lot of fat and sugar, so mooncakes have a very high kcal. khổng lồ eat fat-free mooncakes, you should apply the following way: Eat mooncakes with green tea, thanks lớn the polyphenols in the tea, it will increase fat metabolism, reduce excess fat. Drinking tea is also a way to lớn lower blood sugar. Should choose mooncakes made less sweet or use healthy ingredients such as oats, sweet potatoes... Will be less fatty. If you eat a little more mooncakes, you should exercise more lượt thích jogging, cycling will help expend more energy.
*

*

bằng phương pháp nhấn nút Đăng ký hoặc nút gửi thông tin đi, tôi chứng thực đã đọc và gật đầu đồng ý với những Quy định cơ chế quyền riêng tư
*
*

*

Xem thêm: How Can You Make Money In 24 Hours? ? 31 Legit Ways To Make Quick Money In A Day

*
*

các thông tin trên website nhatroso.com chỉ dành cho mục đích tham khảo, tra cứu, khuyến cáo Quý quý khách không từ bỏ ý áp dụng. nhatroso.com không chịu trách nhiệm về phần đa trường đúng theo tự ý vận dụng mà không tồn tại chỉ định của bác sĩ.


*
Số đk kinh doanh: 0106050554 bởi vì Sở planer và Đầu bốn Thành phố hà nội cấp lần đầu tiên ngày 30 tháng 11 thời điểm năm 2012
*
Địa chỉ công ty: số 458, phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận nhị Bà Trưng, thành phố Hà Nội, việt nam
toàn bộ nhatroso.com Times city nhatroso.com Central Park nhatroso.com Đà Nẵng nhatroso.com Nha Trang nhatroso.com hải phòng đất cảng nhatroso.com Hạ Long nhatroso.com Phú Quốc
bằng cách nhấn nút Đăng ký kết hoặc nút gửi tin tức đi, tôi chứng thực đã hiểu và đồng ý với những Quy định cơ chế quyền riêng tư