Fema offers ways for private sector to help fight covid

      32

NY State of Health có khá nhiều loại tài liệu để giúp các cá nhân và gia đình, những chủ doanh nghiệp nhỏ dại và nhân viên của mình hiểu về các chương trình của Marketplace và giải pháp thức hoạt động vui chơi của từng chương trình. Giả dụ quý vị đề nghị trợ giúp hoặc mong có thương mại dịch vụ thông dịch miễn phí, vui lòng contact với Trung trọng điểm Dịch Vụ người sử dụng của shop chúng tôi theo số 1-855-355-5777 (TTY 1-800-662-1220). Cửa hàng chúng tôi cũng có thương mại dịch vụ trợ góp miễn chi phí nếu quý vị bị khiếm thính hoặc khiếm thị.

Bạn đang xem: Fema offers ways for private sector to help fight covid

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*


Speak with a customer service professional by phone.

Monday - Friday 8am-8pmSaturday - 9am-1pm

1-855-355-5777

TTY: 1.800.662.1220


Conveniently chat online with one of our representatives.

Xem thêm: Top 10 Phần Mềm Thuyết Trình Trên Máy Tính, PhầN MềM ThuyếT Trã¬Nh Trá»±C TuyếN

Monday - Friday 8am-8pmSaturday - 9am-1pm

Chat Now

Find experts in your community who are trained lớn help you find the best possible health care plan for your needs.

Find Local Help

This is the official nhatroso.comrmational trang web of NY State of Health The Official Health Plan Marketplace. View our Privacy Policy.

Voter Registration If you have a driver"s license or ID issued by NYS DMV: Register lớn Vote or download Registration Form.