Online Register For Classes

      24

*

Đăng ký kết trực tuyến - giành cho Gia đình mới đến nhatroso.com

Đăng ký trực tuyến đang mở mang lại năm học 2021-22 sắp tới đến học sinh mới vào những Trường Quận Prince William hoặc trở về từ một bộ phận trường học khác. Học sinh hiện đang nhận dịch vụ mầm non thông qua nhatroso.com ko sử dụng đăng cam kết trực tuyến này; nạm vào đó, bạn đề xuất liên hệ với trường cơ mà học sinh sẽ theo học Mẫu giáo để kết thúc các yêu cầu ghi danh.

Bạn đang xem: Online Register For Classes

Bước 1: Tạo tài khoản đăng cam kết trực tuyến

Bấm tab More Options (Thêm Tùy chọn),sau đó bấm Create a New Account (Tạo Tài khoản Mới).Trả lời câu hỏi Parent account Activation (Kích hoạt tài khoản phụ huynh) cùng bấm Continue (Tiếp tục).Nếu bạn trả lời mang đến bất kỳ câu hỏi nào - bạn đã tài giỏi khoản ParentVUE đang hoạt động với sẽ cần sử dụng tên người sử dụng với Mật khẩu của ParentVUE hiện gồm của bạn để kết thúc đăng ký kết cho họcNếu bạn trả lời KHÔNG cho tất cả những câu hỏi, hãy tiếp tục Bước #4. .Xem lại Thỏa thuận người dùng ParentVUE/StudentVUE và I Accept (Tôi chấp nhận) để tiếp tục.Tạo tài khoản của bạn bằng biện pháp điền vào trường sau với nhấp vào Continue (tiếp tục) để đến Bước # Họ cùng tên hợp pháp - vui miệng đảm bảo nhập thương hiệu của bạn như nó xuất hiện trên giấy tờ tùy thân do bao gồm phủ cấp. Tên của bạn như đã nhập ở đây sẽ được sử dụng cho chữ ký kết điện tử của bạn. Địa chỉ email - một liên kết kích hoạt sẽ được gửi đến thư điện tử này. Hãy chắc chắn nhập địa chỉ thư điện tử hợp lệ.

Xem thêm: Top 8 Phần Mềm Chỉnh Sửa Ảnh Cho Android ™, Chỉnh Sửa Ảnh Cho Android™

Mã bảo mật được cung cấp ở cuối màn hình.Một thông tin xác nhận sẽ xuất hiện. Bạn sẽ nhận được một email có chứa một liên kết cho phép bạn ngừng việc tạo tài khoản của mình với bắt đầu quy trình đăng ký.Nhấp vào liên kết trong email. Cửa sổ Hoàn tất Tạo Tài khoản sẽ mở ra.Hoàn thành những trường sau để trả tất việc tạo tài khoản của bạn, sau đó nhấp vào Save and Continue (Lưu cùng tiếp tục.) ID người dùng - theo mặc định, địa chỉ email của bạn được liệt kê nhưng gồm thể được nạm đổi nếu muốn. Mật khẩu

Bước 2: dứt đơn đăng ký kết trực tuyến

Để đăng ký kết cho năm học 2021-22 sắp tới, vui lòng chọn ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN 2021-2022 (HỌC SINH MỚI và CỰU HỌC SINH).
*
Màn hình Giới thiệu sẽ hiển thị tin tức quan trọng liên quan đến đăng cam kết trực tuyến mang lại học sinh của bạn, bao gồm những liên kết hữu ích đến những tài nguyên cùng quy định ghi danh của khu vực học chánh quận Prince William. Coi lại tin tức trên trang này trước lúc tiếp tục ứng dụng của bạn, sau đó nhấp vào Continue (Tiếp tục).Làm theo hướng dẫn cùng nhấp vào Save and Continue (Lưu với Tiếp tục) ở cuối mỗi màn hình để di chuyển về phía trước. Khi mỗi phần được trả thành, một hộp kiểm màu xanh da trời lá cây sẽ xuất hiện bên cạnh tên của phần.

Bước 3: hoàn tất đăng ký

Phụ huynh đã chấm dứt quá trình đăng cam kết trực tuyến gồm thể liên hệ với trường cơ sở của con họ để lên lịch cuộc hẹn trực tiếp tại văn chống để theo dõi tiến độ. Cuộc hẹn trực tiếp sẽ trả tất việc ghi danh của con bạn.Mang theo giấy tờ tùy thân bao gồm ảnh của bạn (cho mục đích an ninh /ra vào tòa nhà), bản sao vật lý giấy khai sinh gốc của học sinh với bất kỳ tài liệu cần thiết nào không giống không được tải lên ứng dụng trực tuyến của bạn (ví dụ: bằng chứng nơi cư trú, bằng chứng về ID, tiêm chủng, biểu mẫu y tế /sức khỏe, v.).