Sim cards and mobile data plan (3g/4g) in vietnam

      24
dịch vụ thương mại di hễ internet / vô tuyến Viettel++ dịch vụ doanh nghiệp phương án CNTT chiến thuật Viễn Thông giải pháp IoT cung cấp khách hàng

Bạn đang xem: Sim cards and mobile data plan (3g/4g) in vietnam

Tu1ea3i u1ee9ng du1ee5ng u0111u1ec3 tru1ea3i nghiu1ec7m miu1ec5n phí tổn ngay: http://tv360.vn/app
- Tu1ea5t cu1ea3 mướn bao di u0111u1ed9ng tu1ea1i Viu1ec7t phái nam (Viettel, Vinaphone, Mobifone, VietNam mobile …)
•u0110u1ed1i vu1edbi thuê bao Viettel: tất cả thu1ec3 u0111u0103ng nhu1eadp qua OTP hou1eb7c sou1ea1n MK gu1eedi 1331 u0111u1ec3 lu1ea5y mu1eadt khu1ea9u u0111u0103ng nhu1eadp.
•u0110u1ed1i vu1edbi thuê bao không su1eed du1ee5ng mu1ea1ng Viettel: nhu1eadn mã OTP u0111u1ec3 u0111u0103ng nhu1eadp.
- thuê bao có ku1ebft nu1ed1i internet thông qua gói cu01b0u1edbc Data hou1eb7c mu1ea1ng internet (FTTH, Wifi).
- Su1eed du1ee5ng trên: u0111iu1ec7n thou1ea1i/ máy vi tính bu1ea3ng/ laptop/ smartTV/ app android Box / TV360 Box.
- u0110u01a1n giu1ea3n: ai cu0169ng du1ec5 dàng tru1ea3i nghiu1ec7m cùng su1eed du1ee5ng.
- Chu1ee7 u0111u1ed9ng: xem bên trên bu1ea5t ku1ef3 thiu1ebft bu1ecb nào, coi lu1ea1i chu01b0u01a1ng trình yêu thích.
- Liu1ec1n mu1ea1ch: tru1ea3i nghiu1ec7m liu1ec1n mu1ea1ch ku1ebft nu1ed1i vu1edbi tu1ea5t cu1ea3 các thiu1ebft bu1ecb.
- cá thể hóa: hiu1ec3n thu1ecb nu1ed9i dung phù hu1ee3p vu1edbi tu1eebng u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng su1eed du1ee5ng."},{"title":"Giu00e1 cu01b0u1edbc","content":"
- giá bán cu01b0u1edbc: miu1ec5n phí trọn vẹn – miu1ec5n phí tổn cu1ea3 Data 4G/5G Viettel
- Kênh: coi 99 kênh truyu1ec1n hình gu1ed3m những kênh thiu1ebft yu1ebfu, kênh quu1ea3ng cáo và kênh u0111u1ecba phu01b0u01a1ng
- Phim miu1ec5n phí, phim tuy vậy song phát chu1eadm 2 u0111u1ebfn 4 tu1eadp chu1ea5t lu01b0u1ee3ng cao.
- giá cu01b0u1edbc: chu1ec9 cung cu1ea5p miu1ec5n tầm giá cho người tiêu dùng su1eed du1ee5ng gói cu01b0u1edbc Data Viettel tu1eeb 50k tru1edf lên.

Xem thêm: Top 10 Phần Mềm Đọc Pdf Cho Android Tốt Nhất Cho Android, Top Ứng Dụng Đọc File Pdf Trên Android

- Kênh: xem gu1ea7n 170 kênh truyu1ec1n hình trong và ko kể nu01b0u1edbc (không bao gu1ed3m kênh K+ và các kênh quu1ed1c tu1ebf u0111u1eb7c su1eafc)
- giá chỉ cu01b0u1edbc: 3.000 u0111/ngày | 15.000 u0111/7 ngày| 50.000 u0111/30 ngày | 150.000 u0111/90 ngày | 300.000 u0111/ 180 ngày | 450.000 u0111/270 ngày | 600.000 u0111/360 ngày.
- Kênh: coi toàn bu1ed9 các kênh truyu1ec1n hình (tru1eeb K+, riêng tất cả kênh quu1ed1c tu1ebf u0111u1eb7c su1eafc chu1ec9 su1eed du1ee5ng u0111u01b0u1ee3c lúc mua tu1eeb gói tất cả chu ku1ef3 30 ngày tru1edf lên).
- giá bán cu01b0u1edbc: 75.000 u0111/30 ngày | 225.000 u0111/90 ngày | 450.000 u0111/ 180 ngày | 675.000 u0111/270 ngày | 900.000 u0111/360 ngày
- Kênh: xem toàn bu1ed9 những kênh truyu1ec1n hình với nhóm kênh K+ SD (chu1ec9 bao gồm trên u0111iu1ec7n thou1ea1i và laptop bu1ea3ng). Gói cu01b0u1edbc này chu01b0a bao gu1ed3m quyu1ec1n xem K+ HD cùng nhóm kênh HBO Go
- Su1eed du1ee5ng u0111u1ed3ng thu1eddi tu1ed1i u0111a 2 thiu1ebft bu1ecb (lu01b0u ý K+ SD tất cả thu1ec3 u0111u0103ng nhu1eadp trên 3 thiu1ebft bu1ecb, tu1ea1i 1 thu1eddi u0111iu1ec3m chu1ec9 xem u0111u01b0u1ee3c bên trên 1 thiu1ebft bu1ecb)
- giá cu01b0u1edbc: 193.000 u0111/30 ngày | 579.000 u0111/90 ngày | 1.158.000 u0111/180 ngày | 1.737.000 u0111/270 ngày | 2.316.000 u0111/360 ngày |
- Kênh: coi toàn bu1ed9 các kênh truyu1ec1n hình và nhóm kênh K+ HD. Gói cu01b0u1edbc này chu01b0a bao gu1ed3m quyu1ec1n coi nu1ed9i dung gói HBO GO.
- Su1eed du1ee5ng u0111u1ed3ng thu1eddi tu1ed1i u0111a 2 thiu1ebft bu1ecb (lu01b0u ý K+ HD u0111u0103ng nhu1eadp trên 3 thiu1ebft bu1ecb, tu1ea1i 1 thu1eddi u0111iu1ec3m chu1ec9 xem u0111u01b0u1ee3c bên trên 1 thiu1ebft bu1ecb)
- giá cu01b0u1edbc:99.000 u0111/30 ngày | 297.000 u0111/90 ngày | 594.000 u0111/180 ngày | 891.000 u0111/270 ngày | 1.188.000 u0111/360 ngày |
- Kênh: coi tu1ea5t cu1ea3 những kênh truyu1ec1n hình bao gu1ed3m cu1ea3 những kênh phim HBO xem bên trên u0111iu1ec7n thou1ea1i cùng SmartTV. Tru1eeb những kênh K+ SD với HD
- coi u0111u1ed3ng thu1eddi tu1ed1i u0111a 02 thiu1ebft bu1ecb (lu01b0u ý: nhóm nu1ed9i dung HBO Go u0111u0103ng nhu1eadp trên 5 thiu1ebft bu1ecb, tu1ea1i mu1ed9t thu1eddi u0111iu1ec3m coi u0111u01b0u1ee3c bên trên 2 thiu1ebft bu1ecb).
- giá bán cu01b0u1edbc: 243.000 u0111/30 ngày | 729.000 u0111/90 ngày | 1.458.000 u0111/180 ngày | 2.187.000 u0111/270 ngày | 2.916.000 u0111/360 ngày |
- xem u0111u1ed3ng thu1eddi tu1ed1i u0111a 5 thiu1ebft bu1ecb (lu01b0u ý K+ HD: u0111u0103ng nhu1eadp trên 3 thiu1ebft bu1ecb, tu1ea1i 1 thu1eddi u0111iu1ec3m chu1ec9 coi u0111u01b0u1ee3c trên 1 thiu1ebft bu1ecb vs HBO coi u0111u1ed3ng thu1eddi trên 2 thiu1ebft bu1ecb).