Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán imas

      3

Hướng dẫn cách update chứng trường đoản cú trên phần mềm kế toán IMAS

1. Cách vào chứng từ kế toán

– Vào Kế toán/Cập nhật hội chứng từ kế toán xuất hiện nay màn hình cập nhật như sau:

*

2. Giải thích cấu trúc của màn hình update chứng từ bỏ kế toán

STT Thông tin Diễn giải
1 Phần nút lệnh

Dùng để kích hoạt các công dụng trên màn hình nhập chứng từ kế toán tài chính như thêm mới, sửa, xóa… bệnh từ kế toán. Ý nghĩa của từng nút lệnh sẽ được lý giải trong mục 4.1 của tài liệu này.

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán imas

2 Phần nhập bệnh từDùng để nhập những thông tin cụ thể liên quan đến bệnh từ như:

– Loại bệnh từ, Số triệu chứng từ, Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số triệu chứng từ ghi sổ (nếu có), nội dung triệu chứng từ, mã nghiệp vụ, chương, diễn giải và hạch toán kế toán tài chính cho hội chứng từ gây ra (tài khoản Nợ, tài khoản Có và các chi tiết liên quan đến tài khoản đó)

3 Phần trạng tháiLà ứng dụng giúp NSD biết được các thông tin về triệu chứng từ sẽ nhâp như:

– bạn nhập chứng từ

– Số chứng từ lúc cuối tương ứng cùng với loại triệu chứng từ chọn

– Số dòng hội chứng từ tương ứng trong một chứng từ, Tổng số chi phí của hội chứng từ

4 Phần list chứng từHiện những chứng từ tích hợp của một lần đăng nhập lịch trình hay những chứng từ bỏ được lựa chọn sau thời điểm tìm kiếm chứng từ. Thông tin hiển thị bao gồm: Số hội chứng từ, ngày triệu chứng từ, số tiền, diễn giải.

3. Giải thích các tin tức trên màn hình cập nhật chứng tự kế toán

3.1. Loại triệu chứng từ:Trước khi tiến hành nhập liệu vào chương trình Kế toán HCSN IMAS ĐẢNG, NSD buộc phải tập hợp, phân các loại được hội chứng từ và khẳng định các thông tin quan trọng liên quan mang lại nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh. Tiếp nối NSD lựa lựa chọn một mã loại hội chứng từ trong list để chương trình cung ứng định khoản cho 1 vế của bút toán vạc sinh với số hội chứng từ tự động tự cồn tăng khớp ứng với mã loại triệu chứng từ đó. Mã loại chứng từ trong lịch trình IMAS ĐẢNG được chia thành:

TM1- Phiếu thu tiền phương diện VND:

Dùng để cập nhật các bệnh từ liên quan đến thu tiền phương diện bằng nước ta Đồng. Trường hợp NSD chọn mã này chương trình auto định khoản vế Nợ của thông tin tài khoản 1111, cùng nhảy số hội chứng từ ban đầu từ số T0001.

TM2 – Phiếu chi tiền mặt VND:

Dùng để update các bệnh từ liên quan đến bỏ ra tiền khía cạnh bằng nước ta Đồng. Giả dụ NSD chọn mã này chương trình tự động hóa định khoản vế có của thông tin tài khoản 1111, cùng nhảy số chứng từ ban đầu từ số C0001.

NH1 – Giấy báo có tiền gửi NH VND:

Dùng để update các bệnh từ liên quan đến ghi Nợ tiền nhờ cất hộ bằng vn Đồng. Giả dụ NSD chọn mã này chương trình tự động định khoản vế Nợ của tài khoản 1121, cùng nhảy số bệnh từ bước đầu từ số BC001.

NH2 – Giấy báo Nợ tiền giữ hộ NH VND:

Dùng để update các chứng từ liên quan đến ghi tất cả tiền nhờ cất hộ bằng vn Đồng. Nếu NSD chọn mã này chương trình tự động định khoản vế gồm của tài khoản 1112, và nhảy số hội chứng từ bắt đầu từ số BN001.

KHAC – triệu chứng từ khác:

Dùng để cập nhật các hội chứng từ không liên quan đến hai thông tin tài khoản 111,112. Trường hợp NSD chọn mã này chương trình tự động nhảy số hội chứng từ bước đầu từ số K0001.

NB01 – hội chứng từ ghi Nợ thông tin tài khoản ngoài bảng:

Dùng để cập nhật các hội chứng từ tương quan đến mặt Nợ thông tin tài khoản ngoài bảng. Nếu NSD chọn mã này chương trình tự động hóa nhảy số hội chứng từ ban đầu từ số NBN01.

NB02 – hội chứng từ ghi tài năng khoản ngoại trừ bảng:

Dùng để update các chứng từ liên quan đến bên tài giỏi khoản ngoài bảng. Giả dụ NSD lựa chọn mã này chương trình auto nhảy số hội chứng từ bước đầu từ số NBC01.

3.2. Số chứng từ:

Số của triệu chứng từ phát sinh tương ứng với mã chứng từ vẫn lựa chọn.

3.3. Ngày chứng từ:

Ghi ngày phát sinh hội chứng từ.

3.4.Ngày hạch toán:

Ngày hạch toán ghi sổ của triệu chứng từ phát sinh.

3.5. CTGS:

Số triệu chứng từ ghi sổ và ngày triệu chứng từ ghi sổ của triệu chứng từ phân phát sinh.

3.6. Đối tượng giao dịch thanh toán (Mã đối tượng, thương hiệu đối tượng, địa chỉ):

Là đối tượng người sử dụng thanh toán của chứng từ. Nếu đối tượng người sử dụng đó liên tục liên quan đến những giao dịch kế toán tài chính thì cần được theo dõi danh mục (khai báo 1 đối tượng người sử dụng trong danh mục đối tượng người sử dụng pháp nhân). Lúc đó chỉ việc chọn mã danh mục trong danh sách đối tượng thanh toán chương trình sẽ auto lấy ra được thương hiệu và địa chỉ cửa hàng tương ứng. Tuy nhiên trong ngôi trường hợp đối tượng thanh toán chỉ mở ra ít lần không buộc phải theo dõi theo danh mục thì NSD có thể bỏ qua cách chọn mã đối tượng người tiêu dùng thanh toán trong hộp chọn, với sẽ nhập trực tiếp thương hiệu và địa chỉ cửa hàng của đối tượng đó vào ô Họ cùng tên với Địa chỉ.

Phần đối tượng người dùng thanh toán này là tin tức không cần phải nhập. Giả dụ NSD tất cả chọn tốt nhập trực tiếp đối tượng người tiêu dùng thì lúc in những chứng từ chương trình sẽ tự động lấy giá trị đó.

Khi NSD chọn đối tượng người tiêu dùng thanh toán trong list có sẵn và khi định khoản các tài khoản có cụ thể liên quan tiền đến danh sách đối tượng cân xứng (tức đối tượng người sử dụng thanh toán phía bên trong danh sách tương quan của thông tin tài khoản chọn) thì chương trình sẽ tự động lấy cực hiếm đã chọn ở bên trên để sút thiểu thao tác cho người sử dụng.

Khi NSD lựa chọn hay nhập trực tiếp đối tượng thanh toán thì khi lên sổ quỹ chi phí mặt vẫn cột diễn giải tự động hóa lấy Tên đối tượng người sử dụng thanh toán + Phần câu chữ của hội chứng từ.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Ezviz Cho Máy Tính, Pc, Laptop, Tải Phần Mềm Ezviz Cho Máy Tính, Pc, Laptop

3.7. Nội dung:

Chứa ngôn từ chung của cả chứng từ.

3.8. Mã nghiệp vụ:

Bạn cần chú ý đến 4 mã nhiệm vụ cơ bản là KB1, KB2, KB3, KB4 mà lịch trình đã hỗ trợ. đưa ra tiết:

+ Rút tạm thời ứng bao gồm dự toán : KB2.11 ( Nợ TK 1111/ bao gồm TK 5111) – nếu thực đưa ra đồng thời ghi tất cả TK 008.

+ nhiệm vụ tính lương mặt hàng tháng: KB1.11 (Nợ TK 61111/ tất cả TK 334)

Đây là tin tức không bắt buộc, ví như trong quá trình sử dụng mã nghiệp vụ để trống thì chương trình sẽ tự động nhận mã là KB1 – thực chi. Khi NSD lựa chọn mã nhiệm vụ thì sẽ địa thế căn cứ vào danh mục nghiệp vụ chương trình sẽ tự động định khoản theo danh mục nghiệp vụ. Mặc dù nhiên, với một vài nghiệp vụ tài chính phát sinh NSD cần phải nhập mã nghiệp vụ. Rõ ràng là:

+ trường hợp tương quan đến những chứng từ kho bạc: NSD phải xác định chứng từ bỏ nhập vào là thực chi, tạm bợ ứng có dự toán hay lâm thời ứng không có dự toán.

+ Trường vừa lòng nhập các bút toán chỉ định mục khi thanh toán giao dịch tạm ứng cùng với kho bạc bẽo phải chọn mã nghiệp vụ là KB1.3.

+ trường hợp ngân sách đầu tư giảm nộp trả: NSD phải phân biệt 2 nhiệm vụ là kinh phí đầu tư ghi bớt (KB4.1) và kinh phí nộp phục sinh (KB4.2). Bởi hai nghiệp vụ này còn có chung định khoản tuy vậy tính chất khác nhau và được biểu đạt trên nhì chỉ tiêu không giống nhau của báo cáo tài chính.

3.9. Chương

Lựa chọn mã Chương của đơn vị đã khai báo trong hạng mục Chương. Mang định sẽ luôn lấy mã Chương ngầm định.

3.10. Loại khoản

Lựa lựa chọn mã các loại Khoản tương thích trong hạng mục Loại Khoản sẽ khai báo. Để sút thiểu làm việc nhập liệu chương trình sẽ tự động hóa nhận quý giá mã một số loại Khoản ngầm định đã tùy chỉnh cấu hình và NSD có thể thay đổi.

3.11. Hiện tin tức hóa đơn

Nhập số hóa solo và ngày hóa 1-1 (được mặc định theo ngày, tháng, năm hiện tại tại).

3.12. Tài khoản Nợ/Có:

Ghi số hiệu của thông tin tài khoản phát sinh Nợ hoặc Có khớp ứng với khớp ứng với nghiệp vụ tài chính phát sinh. Số hiệu của TK Nợ/ giành được chương trình khai báo sẵn trong danh mục tài khoản. Lúc NSD chọn mã chứng từ và mã nghiệp vụ, chương trình sẽ cung cấp phần định khoản theo mã đang khai báo sẵn.

3.13. Cập nhật tiêu chí ngoại tệ:

Dùng để nhập những thông tin về tiêu chí ngoại tệ liên quan đến triệu chứng từ phân phát sinh. Những chỉ tiêu ngoại tệ gồm những: Mã nước ngoài tệ, tỷ giá chỉ thực tế. Tỷ giá chỉ hạch toán sẽ auto lấy trong hạng mục tiền tệ. Số chi phí VNĐ = Tỷ giá ngoại tệ * lượng nước ngoài tệ.

3.14. Số dòng:

Là phầm mềm của chương trình thông báo cho NSD biết bệnh từ hiện tại tại đang sẵn có bao nhiêu dòng chi tiết.

3.15. Tổng cộng:

Là app của chương trình thông báo cho NSD biết tổng số tiền của chứng từ hiện tại.

4. Cách nhập một sôố chứng từ mới bên trên phần mềm IMAS

Bước 1: Vào Kế toán/Nhập bệnh từ kế toán và chọn nút chức năng thêm mới Thêm mới, từ bây giờ con trỏ lao vào ô loại chứng từ.

Bước 2: chọn mã loại chứng từ tương ứng với nghiệp vụ phát sinh nên nhập

Trường đúng theo NSD ao ước nhập hội chứng từ ghi sổ ngay khi nhập hội chứng từ thì lựa chọn phím bất kỳ rồi chọn Enter để hiện list chứng từ ghi sổ. Nếu chưa có số CTGS liên quan, NSD lựa chọn F9 nhằm quay lại màn hình hiển thị nhập hạng mục chứng trường đoản cú ghi sổ để thêm new và lựa chọn Enter để sàng lọc giá trị.

Trường phù hợp NSD hy vọng định kỳ vào triệu chứng từ ghi sổ thì sẽ bỏ lỡ ô nhập số chứng từ ghi sổ.

Bước 4: Nhập số tiền

– bước 5: lựa chọn nút Lưu nhằm lưu những thông tin đã cập nhật.

Sau khi giữ xong, hội chứng từ đó sẽ tạo thành một mẫu trong phần list chứng từ.