Phần mềm quản lý đối tượng bảo trợ xã hội

      6
Việt Edutech JSC → phần mềm khối lao đụng thương binh làng hội → Phần mềm làm chủ đối tượng bảo trợ xóm hội
*

Phần mềm làm chủ đối tượng bảo trợ làng mạc hội là gì ? 

Phục vụ công tác làm chủ Nhà nước đối với công tác quản lý đối tượng bảo trợ xóm hội của cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cấp cho Tỉnh, Huyện, Xã.

Bạn đang xem: Phần mềm quản lý đối tượng bảo trợ xã hội

1Thiết lập và cấu hình hệ thống:

– Đăng nhập hệ thống;

– cai quản người sử dụng: tên, mật khẩu, thay đổi mật khẩu,..;

– cấu hình các thông số của hệ thống;

– bay hệ thống.

2Quản lý dữ liệu:

– tàng trữ dữ liệu

– Nhận dữ liệu từ cấp dưới gửi lên: cấp xã đưa lên cung cấp huyện, cấp huyện đưa lên cấp cho tỉnh (gộp dữ liệu).

– Chuyển dữ liệu từ cung cấp trên xuống cấp dưới: cấp tỉnh chuyển xuống cấp huyện, cung cấp huyện chuyển xuống cấp xã (tách dữ liệu)

– Tạo phiên bản sao lưu dữ liệu dự phòng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ Chơi Game Tốt Nhất Trên Laptop

3Quản lý các danh mục của hệ thống: Cập nhật, sản xuất mới, thêm/bớt, điều chỉnh,..

– danh mục nhóm nhiều loại đối tượng

– mức chuẩn

– hạng mục theo hệ số

– hạng mục hành chính (xã, huyện)

– hạng mục quan hệ

– danh mục dân tộc

4Quản lý cùng cập nhập tin tức đối tượng

– Nhập làm hồ sơ mới: nhập hồ sơ cá thể mới, in ra quyết định trợ cung cấp hàng tháng, quyết định trợ cấp một lần, giấy ra mắt chuyển đi, phiếu cá nhân,…

– Điều chỉnh hồ nước sơ: update điều chỉnh hồ nước sơ cá thể khi có thay đổi, in những quyết định điều chỉnh trợ cấp, quyết định chuyển đổi trợ cấp, quyết định tạm dừng trợ cấp, ra quyết định thôi trợ cấp, giấy trình làng chuyển đi, phiếu cá nhân,…

– Xóa hồ nước sơ, chuyển lưu trữ hồ sơ.

– ….

5Tra cứu, kiếm tìm kiếm tróc nã vấn tin tức cá nhân:

– Tra cứu vớt tìm tìm theo mã số đối tượng

– Tra cứu vớt tìm tìm theo bọn họ tên đối tượng

– Tra cứu vãn tìm kiếm theo thân nhân đối tượng

– Tra cứu tìm tìm theo địa chỉ đối tượng

– Tra cứu vãn tìm tìm theo chứng tỏ nhân dân

– Tra cứu giúp tìm kiếm theo rất nhiều tiêu chí

– …

6Kết xuất các loại danh sách theo yêu ước quản lý:

– Sổ làm chủ đối tượng bảo trợ thôn hội theo đơn vị chức năng cấp xã

– danh sách chi trả trợ cấp các tháng theo đơn vị chức năng cấp xã

– Danh sách đối tượng người tiêu dùng phân theo từng đội loại đối tượng người tiêu dùng (9 team loại) theo đơn vị cấp xã

– Danh sách đối tượng phân theo thông số (7 hệ số) theo đơn vị chức năng cấp xã

– Danh sách đối tượng người dùng phân theo dân tộc

– Danh sách đối tượng người sử dụng phân theo thời hạn hưởng

– Danh sách đối tượng chuyển đi

– Danh sách đối tượng người sử dụng chuyển đến

– Danh sách đối tượng người tiêu dùng thôi hưởng

– ….

7Báo cáo tổng phù hợp số liệu: 

– báo cáo chi tiết những loại đối tượng người dùng trợ cấp và thông số trợ cấp cho (tên đối tượng, thông số trợ cấp…)

– báo cáo kết quả bỏ ra trả cung cấp xã

+ Đầu vào: từ bỏ tháng/năm … mang lại tháng/năm; lựa chọn một xã

+ Đầu ra: tổng đối tượng trợ cấp, tổng kinh phí đầu tư đã bỏ ra trả…

– report kết quả bỏ ra trả cấp cho huyện

+ Đầu vào: từ tháng/năm … đến tháng/năm; lựa chọn 1 huyện

+ Đầu ra: tổng đối tượng người dùng trợ cung cấp trên toàn huyện, tổng ngân sách đầu tư đã bỏ ra trả toàn huyện…

– report kết quả bỏ ra trả cung cấp tỉnh

+ Đầu vào: từ tháng/năm … mang lại tháng/năm;

+ Đầu ra: tổng đối tượng trợ cấp trên toàn tỉnh, tổng kinh phí đã bỏ ra trả toàn tỉnh…

– report tổng vừa lòng các đối tượng người sử dụng hưởng trợ cấp cho cấp xã

+ Đầu vào: lựa chọn tháng/năm (lấy ngày cuối tháng); lựa chọn 1 xã

+ Đầu ra: tên cụ thể đối tượng, hệ số, tổng cộng lượng…

– report tổng vừa lòng các đối tượng người dùng hưởng trợ cấp cấp huyện

+ Đầu vào: chọn tháng/năm (lấy ngày cuối tháng); chọn một huyện

+ Đầu ra: tên chi tiết đối tượng, hệ số, tổng con số toàn huyện…

– report tổng hợp các đối tượng người sử dụng hưởng trợ cung cấp cấp tỉnh

+ Đầu vào: lựa chọn tháng/năm (lấy ngày cuối tháng);

+ Đầu ra: tên chi tiết đối tượng, hệ số, tổng con số toàn tỉnh…

– report tổng hòa hợp tăng giảm đối tượng người tiêu dùng trong kỳ cấp xã

+ Đầu vào: từ thời điểm ngày … mang lại ngày; lựa chọn một xã

+ Đầu ra: tên cụ thể đối tượng, con số đầu kỳ, SL tăng vào kỳ, Sl sút trong kỳ, SL cuối kỳ

– report tổng hợp tăng giảm đối tượng người tiêu dùng trong kỳ cấp huyện

+ Đầu vào: từ thời điểm ngày … cho ngày; lựa chọn 1 huyện

+ Đầu ra: tên cụ thể đối tượng, số lượng đầu kỳ, SL tăng vào kỳ, Sl giảm trong kỳ, SL cuối kỳ

– báo cáo tổng hợp tăng giảm đối tượng trong kỳ cấp cho tỉnh

+ Đầu vào: từ thời điểm ngày … mang đến ngày;

+ Đầu ra: tên cụ thể đối tượng, số lượng đầu kỳ, SL tăng trong kỳ, Sl bớt trong kỳ, SL cuối kỳ

– report danh sách chi tiền mỗi tháng cấp xã

+ Đầu vào: chọn tháng/năm, chọn một xã

+ Đầu ra: bọn họ tên, địa chỉ, chi phí trợ cấp cho trong tháng, tiền tróc nã lĩnh trong tháng…

– report danh sách thống trị đối tượng cung cấp xã

+ Đầu vào: lựa chọn từ ngày… mang lại ngày, lựa chọn một xã

+ Đầu ra: chúng ta tên, địa chỉ, số quyết định, ngày quyết định, tình hình biến đụng (Chết, chuyển vị trí khác, gửi nhóm đối tượng, khác)